profil

Daty z okresu rozbiorów (od 1697 do 1795)

drukuj
poleca 85% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1697-1706, 1709-1733- panowanie Augusta II (Polska) 1700-1721- wojna północna (Rosja- Szwecja) 1701- Królestwo Pruskie (Brandenburgia i Prusy Książęce) 1704-1709, 1733-1736- panowanie Stanisława Leszczyńskiego (Polska) 1709- bitwa pod Połtawą (Rosjanie pokonali Szwedów) 1713-1740- rząd absolutny (Prusy), początek-Fryderyk Wilhelm I 1717- Sejm Niemy 1720- traktat w Poczdamie (Prusy, Rosja) 1732- traktat trzech czarnych orłów (Rosja, Austria, Prusy) 1733-1763- panowanie Augusta III (Polska) 1740-1780- panowanie cesarzowej Marii Teresy (Habsburgowie) 1740-1786- panowanie Fryderyka II (Prusy) 1747- założenie Biblioteki Załuskich (Józef, Andrzej) 1762-1796- panowanie carycy Katarzyny II (Rosja) 1763- wysunięcie przez carycę Katarzynę II kandydatury S. Poniatowskiego 1764.06.09-1795- panowanie S. A. Poniatowkiego 1768- konfederacja barska na Podolu („Obrona wiary i wolności) 1770- pierwsze starcie w Bostonie (Amerykanie-Brytyjczycy) 1772- I rozbiór Polski (Rosja, Prusy, Austria) 1773- powołanie Komisji Edukacji Narodowej (KEN) 1776.04.07- uchwalenie Deklaracji Niepodległości (USA) 1780-1790- objęcie tronu przez Józefa II (Habsburgowie) 1783- mianowanie T. Kościuszki generałem brygady, nadanie mu Orderu Cyncynatu i ziem 1787- uchwalenie konstytucji (USA) 1788-1792- Sejm Wielki(Skonfederowany, Czteroletni) 1789- wprowadzenie podatku od dochodów (10%-szlachta, 20%- duchowni); memoriat 1791- uchwalenie prawa o miastach 1791.03.05- konstytucja Maja 1792- bitwa pod Zieleńcami (Polska-Rosja) 1792-1793- konfederacja targowicka 1793- II rozbiór Polski (Rosja, Prusy) 1794.24.03- insurekcja kościuszkowska 1794.04.04- bitwa pod Racławicami 1794.17.04- powstanie warszawskie 1794.10.10- bitwa pod Maciejowicami (Polska-Rosja) 1794.04.11- zdobycie Pragi przez Rosję 1795.24.10- III rozbiór Polski (Rosja, Prusy, Austria)


Polecasz? Tak Nie
Podobne teksty:
Komentarze (2) Brak komentarzy
28.2.2009 (12:28)

wlasnie . same rozbiory chce.

27.7.2006 (12:09)

Jezeli facetka karze przygotowac daty rozbiorów to co ja jej mam dać?