profil

Powstanie- stowarzyszenia

poleca 91% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
powstanie listopadowe

Komitet Narodowy Polski (komitet Lelewelowski- 1831- Joachim Lelewel- wsolne przygotowanie z międzynarodowymi organizajami rewolucji w Europie obalającej porządek ustalonyna Kongresie Wiedeńskim- demokratyczno- republikańskie rządy. Towarzystwo Demokratyczne Polskie- 1832- Wiktor Heltman, Ludwik Mierosławski, Tadeusz Krępowiecki,Stanisław Worcel- przygotowanie powstanie ze szlachtą na czele zrzekającej się przywilejów na rzecz ojczyzny i własnych interesów- republika parlamentarna gwarantująca równe prawa wszystkim, uwłaszczenie chłopów. Gromady Ludu Polskiego- 1835- Tadeusz Krępowiecki, Stanisław Worcel- - - zniesienie własności prywatnej (źródło przemocy), terror rewolucyjny jako środek utrzymywania dyktatury ludu, który jest główną siłą w walce o wolność i reformy. HOTEL LAMBERT- 1831- Adam Jerzy Czartoryski- powszechne powstanie Polaków w momencie korzystnych układów międzynarodowych (wojna zachodu z Rosją) i pomocy Francji i Anglii- monarchia konstytucyjna z Konstytucją 3. Maja, brak pańszczyzny, uwłaszczenie chłopów

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata