profil

II wojna światowa.

drukuj
poleca 93% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PLAN BARBAROSSA –Po stronie Niemieckiej opowiedziały się Finlandia, Węgry , Rumunia , Bułgaria . Wojska Niemieckie uderzyły w trzech kierunkach : północny ( Łotwa, Litwa, Estonia, Leningrad ), południe ( Uk- raina , Krym, Kijów ), centralny ( Moskwa ). Na froncie północnym Niemcy opanowali państwa nadbałtyckie i okrążyli Leningrad, który bronił się 900 dni , do roku 1944 . Żołnierze Wermachtu na froncie centralnym doszli na przedpola Moskwy. W roku 1942 Rosjanie odepchnęli wojska Niemieckie od Moskwy.

LOSY RZĄDU RP NA OBCZYŹNIE – W nocy z 1718 września 1939 r. prezydent Mościcki i Naczelny Wódz Marszałek Rydz – Śmigły przekroczyli granicę polsko –rumuńską (nie chcieli dostać się do niewoli i uratować tajne dokumenty i skarb ). Po internowaniu władz polskich w Rumunii nowym prezydentem Polski na obczyźnie został Władysław Raczkiewicz , a premierem i Naczelnym Wodzem gen.Sikorski . Potem nie było rządu do 1991.Sikorski liczył się ze zdaniem Churchila , a ten naciskałaby Polska połączyła się z Rosją .Siedzibą rządu polskiego był Paryż , a potem Londyn . 30 lipca 1941 podpisano układ Sikorski-Majski. Postanawiał on ,że traktaty radziecko-niemiecie z 1939 r. tracą swą moc ; plan utworzenia polskiej armii w ZSRR ; przywrócenie stosunków dyplomatycznych zerwanych 17 września 1939 r. ; udzielenie Polakom amnestii w Rosji; wzajemna pomoc i poparcie w walce przeciw II Rzeszy

SPRAWA KATYŃSKA –Na czele Armii Polskiej w ZSRR miał stanąć gen. Wł. Anders. Oficerowie i Żołnierze zostali osadzeni na terytorium ZSRR w trzech obozach jenieckich ( Ostaszków , Starobielsk , Koziersk czyli las katyński ). W kwietnie 1943 roku Niemcy ogłosili w radiu i prasie o znalezieniu masowych grobów oficerów polskich w lesie katyńskim. Zbrodnia katyńska dokonana przez Rosjan na wiosnę 1940 r. spowodowała zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem Londyńskim przez Stalina .

SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA PRZED WYBUCHEM II WOJNY- Niemcy mieli pewne żądania wobec Polski : przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej łączącej Niemcy i Prusy Wschodnie ; włączenie Gdańska do III Rzeszy . Społeczeństwo polskie wobec wojny zakładało fundusze np.: Obrony Narodowej , Obrony Morskiej , Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Podpisano pakt o nieagresji między ZSRR a Niemcami tzw: Ribbentrop-Mołotow ( 23 sierpnia 1939 r. ).Tajny dokument dołączony do tego paktu przewidywał podział Europy Środkowej . Granica podziału na ziemiach polskich przebiegała wzdłuż rzek : Narew , Wisła , San ( tzw. IV rozbiór polski ). Hitler wyznaczył termin realizacji „Fall Weiss” na 26 sierpnia 1939 r. Po udzielenie Polsce gwarancji sojuszniczych przez Wlk.Brytanię termin został przesunięty na 1 września.

DZIAŁANIA WOJENNE W LATACH 1939-1941 - W Europie : wojna radziecko-fińska tzw. „Wojna zimowa” ( listopad – marzec 1940 ); agresja Niemiec na Danię i Norwegię ; zajęcie przez wojska Niemieckie Belgii, Holandii , Luxemburga ; kapitulacja Francji (22 czerwca 1940 ); bitwa powietrzna o Anglię (sierpień – październik – kryptonim „Lew morski” –Niemcy przegrali ) Na Bałkanach : atak wojsk niemieckich i włoskich na Grecję (październik 1940 ); uderzenie dywizji niemieckiej na Jugosławię ( kwiecień 1941 ) ; Chorwacja współpracowała z osią , a Serbia prowadziła partyzantkę .

WOJNA NA DALEKIM WSCHODZIE – Atak Japończyków na Pearl Harbour czyli amerykańską bazę marynarki wojennej rozpoczął wojnę na dalekim wschodzie . Wojska Japońskie opanowały olbrzymi obszar Azji pd-wsch – liczący 9 mln km. Do zwycięskiej bitwy nieopodal wyspy Midway wojska amerykańskie przejęły inicjatywę w wojnie z Japonią . Amerykanie w walce z Japonią posługiwali się taktyką „żabiego skoku” (polegająca na zdobywaniu kolejna wysp w okolicy Japonii, miało to na celu latanie samolotami krótkiego zasięgu ).

UDZIAŁ POLAKÓW NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ - Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich - Narwik ; Dywizja Grenadierów – Lagarte ; Dywizja Strzelców Pieszych – Belford ; Brygada Strzelców Karpackich – Tobruk ; 1 Dywizja Pancerna ( dw. Gen.Maczek)- Francja ; 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa – walki Sprzymierzonych w Holandii ; II Korpus Polski ( dw. gen. Anders ) – Włochy, Monte Casino ; 1 Armia Wojska Polskiego – Wa-wa , Byd-szcz . Okręty : Błyskawica( niszczyciel – uszkodził pierwszy okręt podwodny Niemiec ); Orzeł i Wilk (patrolowały Zat. Gdańską ); Piorun ( brał udział w pogoni za Bismarkiem ); Orkan i Burza ( zatapiały U-boty ); Orkan i Garland (odparły atak z powietrza ) ; Kujawiak (niósł pomoc flocie angielskiej ); Jastrząb ( uczestniczył w osłonie konwoju do Murmańska ).

DWIE OKUPACJE - 28 września 1939 r dokonano podziału ziem polskich . Granica między związkiem radzieckim a Niemcami była wzdłuż rzek : Narew , Bug , San . Granica ta obowiązywała do 1941 r. Pomorze Gdańskie , Wielkopolska , część Mazowsza i Górny Śląsk zostały bezpośrednio wcielone do III Rzeszy. Z pozostałych ziem utworzono Generalne Gubernatorstwo ( Hanz Frank ).

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE –Powstało wiele organizacji konspiracyjnych . Służba Zwycięstwa Polski utworzona we wrześniu 1939 przez gen. Karaszewicza- Tokarzewskiego , zmienił potem nazwę na Związek Walki Zbrojnej w listopadzie 1939 ( gen. Sosnkowski – po Sikorskim naczelny wódz ); Armia Krajowa utworzona 1 lutego 1942 na rozkaz Sikorskiego , dowodzili gen. Stefan „Grot” – Rowecki ( zamordowany przez gestapo ), gen. Tadeusz „Bór” –Komorowski ( rozpoczął powstanie warszawskie ), gen. Leopold „Kobra”-„Niedźwiadek” – Okulicki (rozwiązał AK w 1945 r. ) – organizacje te były podległe rządowi londyńskiemu . Proces szesnastu w Rosji –oficer Rosyjski dał żelazny list dowództwu AK , ale ich zamordowano . W Tarnowie był batalion „Barbara” z AK .

WALKA Z HITLERYZMEM – Sabotaż ( niszczenie sprzętu niemieckiego przez robotników polskich ) ; Mały sabotaż ( najmłodsi wiekowo harcerze tzw. „zawiszacy” pisali na murach hasła antyniemieckie , zrywali flagi niemieckie, przenosili rozkazy i meldunki ; Dywersje (niszczenie szlaków komunikacyjnych , zamachy na lokale niemieckie , likwidacja gestapowców , odbijanie więźniów np.: zamach na szefa SS Warszawy – Kutrzębe , akcja pod arsenałem – odbicie Rudego , który przejeżdżała Alei Sucka na Pawiak . .

POWSTANIE WARSZAWSKIE - Plan „Burza” –jednostki armii krajowej powinny podjąć walkę z wycofującą się Armią Niemiecką i występować w roli gospodarza ziem polskich wobec wkraczających wojsk radzieckich , częścią planu było powstanie Warszawskie . Przyczyną wybuchu powstania było dotarcie pierwszych radzieckich jednostek na przedpola Warszawy , oraz opuszczanie stolicy przez oddziały Niemieckie . Walki rozpoczęły się o godzinie 17.00 „W” , objęły dzielnice lewobrzeżnej Warszawy. Stalin obawiał się wpływów aliantów i AK na przebieg powstania . Chciał aby zawdzięczano oswobodzenie tylko armii radzieckiej . W ten sposób mógł stworzyć strefę wpływów w Europie Środkowej. Powstanie Warszawskie trwało 63 dni i zakończyło się klęską AK. „Bór” – Komorowski podpisał akt kapitulacji w październiku 1944 .Olbrzymią rolę odegrała ludność cywilna , to ona budowała barykady , ukrywała powstańców , zabito150 tys osób.

KONFERENCJE - Konferencja Jałtańska ( odbyła się w Jałcie między 4-11 luty 1945 , uczestniczyli Anglia, Rosja , USA . Na tej konferencji zwanej też Krymską postanowiono , że wschodnie granice Polski przebiegać będą wzdłuż linii Kurzona z niewielkimi odchyleniami na korzyść Polski, oraz że RP powinna otrzymać znacznie większe terytoria na północy i zachodzie . Rząd Tymczasowy powinien być przeorganizowany na podstawach demokratycznych i przyjąć nazwę Polskiego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej ( rząd ten będzie zobowiązany do przeprowadzenia w Polsce wolnych i dyplomatycznych wyborów) . Konferencja w Teheranie ( 28 listopad – 1 grudzień 1943 , uczestniczyli prezydent USA – Roosevelt , premier Anglii – Churchil , prezydent ZSRR- Stalin , ustalono , że granica wschodnia przebiegać ma wzdłuż linii Kurzona , rozszerzenie granicy na pn i wsch kosztem Niemiec .) Konferencja Poczdamska ( Poczdam 17 lipca – 2 sierpnia 1945 , uczestniczyli prezydent USA –Truman , premier Wlk.Brytanii –Attle , przywódca Rosji – Stalin, postanowiono ,że zachodnią granicę Polski będzie stanowiła Odra i Nysa Łużycka i , że Niemcy będą podzielone na strefy okupacyjne.

BILANS II WOJNY ŚWIATOWEJ –Na 67 państw udział brało 61 , 50 mln osób zabitych , koszty wojny to 3 bln dolarów . Pierwszego wybuchu jądrowego dokonano na poligonie w Nowym Meksyku ( USA ) dn.16 lipca 1945 , potem ZSRR –1949 , potem Wlk. Brytania – 1952 , potem Francja – 1960 , potem Chiny –1964 3 DE –demilitaryzacja , Demokracja , denazyfikacja Represje : ziemie nie mogły być własnością prywatną , zabójstwo polonisty Siergieja , zabójstwa chorych dzieci , wielki terror , praca przymusowa, przemoc .Największe obozy koncentracyjne to Oświęcim ( Rudolf Hess ), Brzezinka, Płaszów , Majdanek , Treblinka , Sowi Bór .

UZBROJENIE – Meserschmit (samolot niemiecki ), U-boty (niem. Łodzie podwodne ) , Tygrys i Pantera( czołgi niem. ), Wermacht (niem. Wojska morskie), Kritzmarine (niem. Wojska powietrzne ) , Lutwafel( niem . wojska powietrzne ), T-34 (wygrany radziecki czołg ), V-1,V-2,V-3 (rakiety dalekosiężne ) Tomachowk (rakieta sterująca ), Teplitz (ang. statek ukryty we Fiordach )


Polecasz? Tak Nie
Podobne tematy:
plan Barbarossa rząd Polski na obczyźnie rząd polski na emigracji Rząd RP na uchodźstwie Rząd polski na uchodźstwie Władysław Sikorski Edward Rydz Śmigły Władysław Raczkiewicz Układ Sikorski Majski WSZYSTKIE
Komentarze (8) Brak komentarzy
14.4.2008 (16:10)

Ludzie....Ratunku.... Nowa historia czy jak ? Ja.....

27.7.2006 (12:28)

Boże! Widzisz u nie grzmisz? Czy to jest tekst ze skeczu \"Kabaretu moralnego niepokoju\"? W życiu nie czytałem takich głupot!

27.7.2006 (12:18)

chryste.. dobrze że mój dziadek już nie żyje i tego nie czyta bo by odnalazł gościa i zrobił mu krzywdę.. chłopcze, podręcznik do ręki.. szacunek dla dziadkusia któremu chciało sie wypisać wszytskie uchybienia:)

Historia powszechna