profil

Epos Homera jako najdawniejszy wzór rodzaju literackiego epiki.

poleca 85% 414 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Homer

Na przykładzie „Iliady” Homera

Epos – gatunek literacki, utwór rozbudowany przedstawiający dzieje bohaterów mitologicznych lub historycznych na tlen ważnych wydarzeń z przeszłości; epos klasyczny – epopeja (epopei) około VIII wieku.

- utwór pisany heksametrem daktylicznym (w czasach nowożytnych 13 głoskowym np. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza)
- podziała na księgi, których liczba musi być podzielna przez 6 (np. „Iliada” – 24 księgi, „Pan Tadeusz” – 12 ksiąg
- początek utworu to inwokacja, czyli rozbudowana apostrofa do sił wyższych z prośbą od autora o natchnienie, zawierająca temat utworu
- podstawowe formy utworu to: opowiadanie i opis
- opisy są szczegółowe, rozbudowane związane są ze zbiegiem retardacji, czyli zawieszenia akcji, opisy miał wartość poznawczą jak również wzmacniały napięcie czytelnika
- zgodność z antyczną zasadą decorum (konieczność dostosowania wypowiedzi do jej przeznaczenia, sytuacji, zharmonizowania jej formy z tematem)
- język podniosły i patetyczny
- wzorce bohaterów: tułacze, postacie skontrastowane
- fatalistyczna koncepcja losu ludzkiego
- opis homerycki – dynamiczny, szczegółowy, ubarwiony
- epitet homerycki – wartościujący, dotyczący materii, dźwięku

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata