profil

Konspekt zajęć świetlicowych-Wiosenne harce na świeżym powietrzu

poleca 82% 704 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH


Data:

Grupa: V

Osoby prowadzące:

Temat zajęć:WIOSENNE HARCE NA ŚWIEŻYM
POWIETRZU- GRY I ZABAWY
TERENOWE.

Czas trwania zajęć: 2 h

Forma zajęć:świetlica zielona na świeżym powietrzu ( planowo-tokowa, nietematyczna).

Typ zajęć: sportowo-rekreacyjne, rozrywkowe, oświatowe.

Rodzaje zajęć: zabawy ruchowe, zręcznościowe i sprawnościowe.

Cele:

*kształcące- kształtowanie spostrzegawczości, uwagi i logicznego
myślenia;
- kształtowanie poprawnych wypowiedzi;
- kształtowanie wyobraźni ucznia;
- kształtowanie poprawnej postawy ciała;
- kształtowanie dyscypliny zespołowej i indywidualnej w czasie wycieczki;
*poznawcze-zapoznanie ze zmianami jakie zachodzą w
przyrodzie wiosną;
-przypomnienie zasad bezpiecznego
przechodzenia przez jezdnię oraz
bezpiecznego wsiadania i wysiadania z
autobusu i tramwaju;
-zapoznanie się z korzyściami jakie daje nam las:
-poznanie korzyści z uprawiania spotów;
*wychowawcze-kształtowanie postawy proekologicznej;
-wdrażanie do poszanownia przyrody;
-integracja grupy przez wspólną pracę i zabawę;
*rewalidacyjne- ksztatowanie ogicznego myśenia;
-kształtowanie percepcji wzrokowo-słuchowej;
- kształtowanie sprawności fizycznej ciała;

Formy pracy:- ze względu na liczebność uczestników:zajęcia
masowe, w grupach;
- ze względu na aktywność wychowanków: intensywny.

Metody:zabawowe, słowne, problemowe, praktycznego działania,
czynne oglądowe, samodzielnych doświadczeń.

Środki realizacji:piłki, skakanki, koc, puzzle, gry planszowe,
wykorzystanie natualnych warunków lasu- ścieżka
zdrowia.

PRZEBIEG ZAJĘĆ


I
1. POWITANIE.
2. ROZMOWA WPROWADZAJĄCA DOTYCZĄCA TEMATU: W JAKI SPOSÓB ZAPLANOWAĆ BEZPIECZNIE WOLNY CZAS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.
3. PRZYPOMNIENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ( dbanie o czystość, kultura zachowania się w lesie).
4. ROZMOWA NA TEMAT: JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ W LESIE?

II
1. OBSERWACJA LASU W OKRESIE WIOSENNYM.
2. PIKNIK NA POLANIE.
3. PODZIAŁ NA GRUPY( WYCHOWANKOWIE SAMI WYBIERAJĄ ZESPÓŁ DO KTÓREGO CHCĄ NALEŻEĆ).
a) zespół – mecz piłki nożnej:
b) zespół – rozgrywki ze skakanką:
c) zespół- zabawy na kocu:
d) zespół- bieg ścieżką zdrowia.
4. GROMADZENIE „DARÓW LASU” DO KĄCIKA PRZYRODY.
5. POWRÓT DO INTERNATU.


III
1. „JAK WYGLĄDA LAS W OKRESIE WIOSENNYM”?
„CO NAJBARDZIEJ MI SIĘ PODOBAŁO W CZASIE WYCIECZKI”?
PORZĄDKOWANIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW W „KĄCIKU PRZYRODY”.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty