profil

Przyczyny odkryć geograficznych i ich przebieg

poleca 84% 106 głosów

Przyczyny odkryć geograficznych i ich przebieg

1.) Przyczyny:
- kryzys rycerstwa w Portugalii, brak wojen=> brak łupów=> niebezpieczeństwo wybuchu niepokojów=> władcy organizują wyprawy
- poszukiwanie morskiej drogi do Indii(Bliski Wschód zajęli Turcy)
- wynalezienie kompasu, busoli=> możliwość żeglowania po otwartym morzu
- nowy typ okrętów -pojawiła się karawela- większy okręt z ruchomymi żaglami
- czynniki ekonomiczne- przyprawy, korzenie, złoto, itp.
2.) Pierwsi na morza wyruszyli Portugalczycy:
- I połowa XV wieku- Henryk Żeglarz (Azory, Wyspy Zielonego Przylądka)
- Bartolomeo Diaz- 1488r. pływał wzdłuż wybrzeża zachodniej Afryki- pierwszy przekroczył równik
- Vasco da Gama- 1488-99=> opłynął południową Afrykę i odkrył wschodnią drogę morską do Indii
3.) następni byli Hiszpanie:
- para królewska w Hiszpanii- wyposażyła wyprawę Kolumba w 1942r., który dotarł podczas swoich czterech wypraw do Kuby, Haiti i północnych wybrzeży Ameryki Południowej
- w 1507r. Amerigo Vespucci opisał wybrzeża odkrytego lądu i stwierdził, że to musi być kontynent
- w latach 1519-1522 Ferdynand Magellan wyruszył w podróż dookoła świata, popłynął na zachód, opłynął Amerykę Płd., Pacyfik, dotarł do Oceanii, gdzie zginął; wyprawę kontynuował oficer Delcano, który wrócił do Hiszpanii
- w 1519r. F. Lortez dotarł do dzisiejszego Meksyku, gdzie podbił i zniszczył kulturę Azteków
- w 1534r. F. Pizarro dotarł do Ameryki Płd.(Peru), gdzie podbił i zniszczył cywilizację Inków
- w 1494r. Hiszpania i Portugalia układem w Tordessillas podzieliły świat na strefy wpływów: Hiszpania=> Ameryki a Portugalia=> Afryka i Azja
4.) SKUTKI:
- odkrycie nowych lądów, ludów, kultur
- potwierdzenie kulistości Ziemi
- kolonizacja nowych terenów
- pojawienie się osadników(białych) na innych kontynentach
- napływ do Europy złota, srebra, tytoniu, ziemniaków, pomidorów, korzeni, przypraw
- wzrost znaczenia w Europie Portugalii, a zwłaszcza Hiszpanii

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta