profil

Teatr Średniowieczny.

poleca 85% 828 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Teatr świecki - teatr wędrujący, tworzony głównie przez kuglarzy, komediantów, wystawiał głównie scenki humorystyczne i moralizujące.

Teatr kościelny.

Dramat liturgiczny - rozwinął się głównie z nabożeństw kościelnych. Tematu dostarczały głównie dwa największe święta: Boże Narodzenie i Wielkanoc. Rozkwitł w XIV i XV w.i wyszedł poza obręb kościoła, przybierając formę misteriów i intermediów.

Misteria - widowiska sceniczne o tematyce biblijnej oraz hagiograficznej, wytawino je np. z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała i in., były niezwykle długie, powstały w XIIw.

Intermedia - scenki wstawkowe, dialogowe, często dowcipne, rubaszne,wystawianemiedzy fragmentami misterium jako przerwa.

Mirakle - gatunek dramatu rel., w którym przedstawiano obrazy sceniczne z życia Maryji Panny i świętych, wysuwały na plan pierwszy cudowne wydarzenia i Boskie interwencje

Moralitety - gatunek dydaktyczny, w którym występowały spersonifikowane cnoty i przywary, symultaniczność (równoczesność), symbolizm.

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata
Teksty kultury