profil

Anonimowy rzemieślnik

poleca b/d

Traktowanie sztuki w kategoriach anonimowego rzemiosła było na przestrzeni wieków rzadkie. Wyspecjalizowali się w nim średniowieczni skrybowie, przepisujący wiekopomne dzieła i ilustrujący je przepięknie, średniowieczni malarze, ale także poeci. Znaczna liczba utworów średniowiecznych jest anonimowa, mało też wiemy o podpisanych autorach, bo kim był Gall, który „napisał tę historię”? (podpisany pod jedną z najbardziej znanych kronik). Autor średniowiecznego dzieła, tworzonego na chwałę Bożą, niejako chował się za nim; stąd też artyści raczej nie bywali bohaterami średniowiecznych dzieł. Wyjątek stanowić może Villon, który w autobiograficznym Wielkim testamencie opisał życie artysty – rzezimieszka stojącego na marginesie społeczeństwa.

Podoba się? Tak Nie