profil

Cele polityki zagranicznej polskich Wazów - notatka

poleca 85% 195 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.) Zymunt III Waza(1587-1632)- od 1582 król Rzeczypospolitej, do 1598 król Szwecji- został zdetronizowany.
Cele jego polityki wobec Szwecji:
- odzyskanie korony szwedzkiej
- uzyskać w ten sposób przewagę w panowaniu nad Bałtykiem(walka o „dominium Maris Baltici”)
wobec Rosji:
- chęć przejęcia tronu w Moskwie
- nawrócenie prawosławnej Rosji na katolicyzm
wobec Turcji:
- utrzymywał dobre stosunki z Habsburgami, co niepokoiło Turków
- w czasie wojny 30-letniej oddział lisowczyków najechał Siedmiogród co spowodowało odstąpienie wojsk Siedmiogrodu spod Wiednia(uratowało to Habsburgów)- ale wywołało wojnę z Turcją
- Zygmunt III sprzyjał magnatom chcącym podporządkować sobie Mołdawię i Wołoszczyznę- znów zatarg z Turcją
2.) Władysław IV Waza (1632-48)
- kontynuacja polityki bałtyckiej ojca=> utworzenie floty wojennej na Bałtyku, budowa portu Władysławowo
- prowadził przygotowania do wojny z Turcją, ale wskutek nacisków szlachty zrezygnował z tych planów, podobnie szlachta wpłynęła na zażegnanie konfliktu ze Szwecją (rozejm w Sztumskiej Wsi)
3.) Jan Kazimierz (1648-68)
- utrzymywał dobre stosunki z francuskim dworem królewskim, dlatego przeprowadził elekcję za życia(czym wywołał rokosz Lubomirskiego) na tron księcia Kondeusza

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta