profil

Pochodne węglowodorów - alkohole, kwasy karboksylowe - otrzymywanie, właściwości chemiczne i fizyczne

poleca 77% 1066 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Alkohole
1. Wzór ogólny
CnH2n+1-OH

2. Nazwa
do węglowodoru dodaje się końcówkę – ol

3. Otrzymywanie:
metanol:
- sucha destylacja drewna
- z gazu syntezowego: CO+2H2 -> CH3OH

etanol:
- reakcja przyłączania wody do alkenu: C2H4+H2O->C2H5OH
- fermentacja alkoholowa: C6H12O6->2C2H5OH+2CO2

4. Właściwości fizyczne:
- substancje ciekłe
- najczęściej bezbarwne
- charakterystycznym ostrym zapachu
- rozpuszczalność w wodzie maleje wraz ze wzrostem łańcucha węglowego (metanol i etanol mieszają się z wodą bez ograniczeń)
- szubko parują

5. Właściwości chemiczne:
- reakcja spalania
- alkohole powodują ścinanie białek
- odwodnienie alkoholi: C2H5OH --Al2O3--> C2H4 + H2O
- tworzenie alkoholanów: 2CH3OH+2Na->2CH3Ona + H2O
- alkohole mają odczyn obojętny

6. Podział alkoholi:
- jednowodorotlenowe
- wielowodorotlenowe

7. Glikol etylenowy
CH2-CH2 1,2 etanodiol
OH OH

Właściwości fizyczne:
- dość gęsta ciecz
- bezbarwna
- charakterystycznym ostrym zapachu
- rozpuszczalna w wodzie
- niska temp. Zamarzania(ok.-37oC)
- bardzo silna trucizna

Zastosowanie:
Płyn do chłodnic samochodowych

8. Gliceryna (glicerol)
CH2-CH-CH2
OH OH OH

Właściwości fizyczne:
- Gęsta ciecz
- Bezbarwna
- Słodkawy zapach
- Rozpuszczalny w wodzie, a nawet higroskopijny
- Substancja nietoksyczne

Kwasy Karboksylowe
1. Wzór ogólny
CnH2n+1—COOH

2. Nazwa
do nazwy alkanu dodaje się końcówkę – owy

3. Otrzymywanie

4. Właściwości fizyczne
- wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego zmienia się stan skupienia (od cieczy do ciał stałych)
- wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego maleje rozpuszczalność w wodzie
- kwas mrówkowy i octowy są bezbarwne o ostrym zapachu

5. Właściwości chemiczne
- reaktywność kwasów karboksylowych maleje ze wzrostem łańcucha węglowego
- reakcje spalania
- tworzenie soli (reakcja z metalami, reakcja z tlenkami metali, reakcja z wodorotlenkami)
- dysocjacja jonowa

6. Podział kwasów
- niższe kwasy karboksylowe
- wyższe kwasy karboksylowe

7. Wyższe kwasy karboksylowe
Kwas palmitynowy C15H31COOH
Kwas stearynowy C17H35COOH
Kwas oleinowy C17H33COOH

Właściwości fizyczne:
- Kw. Palmitynowy i kw. stearynowy to ciała stałe, kw. oleinowy to gęsta ciecz
- Nierozpuszczalne w wodzie (nie ulegają dysocjacji jonowej)
- Nie przewodzą prądu

Właściwości chemiczne:
- Spalanie
- Reakcja z wodą bromową (oleinowy nie)
- Tworzenie mydeł

Estry
1. wzór
2. nazwa
3. otrzymywanie
4. właściwości fizyczne
5. właściwości chemiczne
6. podział kwasów

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
5.6.2008 (20:29)

szczeże to ja bym się napił :D

7.12.2006 (20:51)

P.S. No i reakcje spalania poszczególnych kwasów...

7.12.2006 (20:49)

Jeśli o mnie chodzi to calkiem niezły!! Przydał mi się już wcześniej, kiedy szukałam alkoholi... - teraz szukam o kwasach karboksylowych i fajnie by było, gdyby ktoś podał węglowodory z których pochodzą, najlepiej ze wzorami strukturalnymi...

Treść sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty