profil

Pochodne węglowodorów - alkohole, kwasy karboksylowe - otrzymywanie, właściwości chemiczne i fizyczne

poleca 80% 1508 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Alkohole
1. Wzór ogólny
CnH2n+1-OH

2. Nazwa
do węglowodoru dodaje się końcówkę – ol

3. Otrzymywanie:
metanol:
- sucha destylacja drewna
- z gazu syntezowego: CO+2H2 -> CH3OH

etanol:
- reakcja przyłączania wody do alkenu: C2H4+H2O->C2H5OH
- fermentacja alkoholowa: C6H12O6->2C2H5OH+2CO2

4. Właściwości fizyczne:
- substancje ciekłe
- najczęściej bezbarwne
- charakterystycznym ostrym zapachu
- rozpuszczalność w wodzie maleje wraz ze wzrostem łańcucha węglowego (metanol i etanol mieszają się z wodą bez ograniczeń)
- szubko parują

5. Właściwości chemiczne:
- reakcja spalania
- alkohole powodują ścinanie białek
- odwodnienie alkoholi: C2H5OH --Al2O3--> C2H4 + H2O
- tworzenie alkoholanów: 2CH3OH+2Na->2CH3Ona + H2O
- alkohole mają odczyn obojętny

6. Podział alkoholi:
- jednowodorotlenowe
- wielowodorotlenowe

7. Glikol etylenowy
CH2-CH2 1,2 etanodiol
OH OH

Właściwości fizyczne:
- dość gęsta ciecz
- bezbarwna
- charakterystycznym ostrym zapachu
- rozpuszczalna w wodzie
- niska temp. Zamarzania(ok.-37oC)
- bardzo silna trucizna

Zastosowanie:
Płyn do chłodnic samochodowych

8. Gliceryna (glicerol)
CH2-CH-CH2
OH OH OH

Właściwości fizyczne:
- Gęsta ciecz
- Bezbarwna
- Słodkawy zapach
- Rozpuszczalny w wodzie, a nawet higroskopijny
- Substancja nietoksyczne

Kwasy Karboksylowe
1. Wzór ogólny
CnH2n+1—COOH

2. Nazwa
do nazwy alkanu dodaje się końcówkę – owy

3. Otrzymywanie

4. Właściwości fizyczne
- wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego zmienia się stan skupienia (od cieczy do ciał stałych)
- wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego maleje rozpuszczalność w wodzie
- kwas mrówkowy i octowy są bezbarwne o ostrym zapachu

5. Właściwości chemiczne
- reaktywność kwasów karboksylowych maleje ze wzrostem łańcucha węglowego
- reakcje spalania
- tworzenie soli (reakcja z metalami, reakcja z tlenkami metali, reakcja z wodorotlenkami)
- dysocjacja jonowa

6. Podział kwasów
- niższe kwasy karboksylowe
- wyższe kwasy karboksylowe

7. Wyższe kwasy karboksylowe
Kwas palmitynowy C15H31COOH
Kwas stearynowy C17H35COOH
Kwas oleinowy C17H33COOH

Właściwości fizyczne:
- Kw. Palmitynowy i kw. stearynowy to ciała stałe, kw. oleinowy to gęsta ciecz
- Nierozpuszczalne w wodzie (nie ulegają dysocjacji jonowej)
- Nie przewodzą prądu

Właściwości chemiczne:
- Spalanie
- Reakcja z wodą bromową (oleinowy nie)
- Tworzenie mydeł

Estry
1. wzór
2. nazwa
3. otrzymywanie
4. właściwości fizyczne
5. właściwości chemiczne
6. podział kwasów

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy

szczeże to ja bym się napił :D

P.S. No i reakcje spalania poszczególnych kwasów...

Jeśli o mnie chodzi to calkiem niezły!! Przydał mi się już wcześniej, kiedy szukałam alkoholi... - teraz szukam o kwasach karboksylowych i fajnie by było, gdyby ktoś podał węglowodory z których pochodzą, najlepiej ze wzorami strukturalnymi...

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty