profil

Ściąga na EKOLOGIĘ -parki narodowe, pojęcia, rośliny i zwierzęta chronione (ściąga!)PARKI

poleca 83% 750 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PARKI:

Największy: Biebrzański 1948 /10502 żubr

Najmniejszy: Ojcowski 1956 /1592 nietoperz

Najstarszy:Białowieski 1948 /10502 batalion

Najmłodszy: Bory Tucholskie 1996 /4798 ----

Narwiński 1996 /7350 błotniak stawowy

POJĘCIA:

Relikt- coś z minionej epoki.

Endemit- rośliny, które mogą żyć tylko na

jednym terenie.

Ekologia- nauka zajmująca się relacjami między

żywymi, a ich środowiskiem życia z uwzględ -

nieniem wzajemnych stosunków między tymi

organizmami.

Dzień ekologii- 05.06

Gatunek- podstawowa jednostka w systematyce

organizmów, obejmuje osobniki blisko spokrew-

nione, swobodnie ze sobą krzyżujące się.

Biotop- naturalne środowisko o swoistym zespole

czynników przyrody nieożywionej, stanowiące

podłoże życia danej biocenozy.

Biocenoza- zespół populacji różnych gatunków

zwierząt, roślin, organizmów żyjących

w określonym środowisku.

Ekosystem- fragment środowiska naturalnego

/jezioro/ stanowiący funkcjonalną całość, w której

zachodzi wymiana materii między jej częścią

żywą /biocenoza/, a nieożywioną /biotop/.

Rośliny chronione:

Sasanka, krokus, cis, zwilec, limba, kosodrzewina.

Zwierzęta chronione:

Trzmiel, kukułka, niedzwieć, świstak, wiewiórki.

POJĘCIA:

Populacja- to zespół tego samego gatunku, mogących

się swobodnie krzyżować, zajmujących tę samą niszę

ekologiczną.

Właściwości populacji:

Liczebność- określa się zagęszczeniem.

Rozrodczość-liczba urodzeń do liczby osobników.

Śmiertelność-

Struktura wiekowa- stosunek urodzeń do liczby zgonów.

Rozprzestrzenianie się- emigracja, migracja, imigracja.

Struktura przestrzenna-

WSPÓŁŻYCIA: ujemne:

Amensjalizm- jedna populacja hamuje rozwój drugiej nie

mając z tego nic (brzoza ujemnie na sosnę).

Konkurencja- (jaszczurki żyworudki przez silniejszą

jaszczurkę zwinkę).

Pasożytnictwo-

Neutralizm- (sikorka i bocian).Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta