profil

Czy Powstanie Warszawskie powinno wybuchnąć?

poleca 84% 228 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Spór o ocenę Powstania Warszawskiego trwa od jego pamiętnych czasów, aż po dziś dzień.

Z jednej strony podczas powstania zginęło ponad 20 tysięcy akowców, oraz kościuszkowców a 5 tyś. żołnierzy zaginęło. Poległo w tym wielu przedstawicieli polskiego życia kulturalnego, jak np. Krzysztof Kamil Baczyński. Byli to inteligentni młodzi ludzie, rozumiejący potrzeby niepodległej Polski, którzy nigdy nie poddali by się sowietyzacji. Ponadto w masowych egzekucjach, w zawalonych domach i pożarach zginęło około 180 tyś niewinnych osób cywilnych.Warszawa została spustoszona już w czasie walk, a po kapitulacji specjalne oddziały niemieckie przystąpiły na rozkaz Hitlera do akcji burzenia miasta. Spalono i wysadzono w powietrze 80% budynków. Całkowitemu zniszczeniu uległa większość fabryk, zabytków kultury i majątku osobistego mieszkańców. Cele polityczne powstania nie zostały osiągnięte. Klęska Powstania Warszawskiego wydawała się całkowita.

Z drugiej strony nie były to jednak ofiary zupełnie daremne. Stalin przekonał się, że sowietyzacja Polaków nie pójdzie łatwo. Tym samym w jakimś stopniu odrzucić musiał myśl o uczynieniu z Polski republiki radzieckiej. Zagłada Warszawy kosztowała ZSRR parę miesięcy zastoju na froncie.

Bezczynność AK w chwili wejścia Armii Czerwonej wzmocniłaby propagandę radziecką o rzekomej współpracy polskiej armii podziemnej z okupantem i pozwoliłaby zniszczyć setki tysięcy jej członków bez najmniejszego rozgłosu. Bierne oddanie się w niewolę radziecką wytworzyć mogło w społeczeństwie polskim kryzys moralny nie mniej bolesny od kompletnej klęski.
Gdyby nie wybuchło Powstanie Warszawskie, które było przecież zorganizowane, to najprawdopodobniej małe grupki wojskowe i ochotnicze z okolic Warszawy podjęłyby walkę, co byłoby tragiczniejsze w skutkach. Wiele młodych ludzi rwało się do walki więc chcąc lub nie powstanie wybuchło by pewnie samoistnie.

Zarazem Powstanie Warszawskie stanowiło i stanowi dla następnych pokoleń coś bardzo ważnego. Bohaterstwo Warszawy, poświęcenie dla ojczyzny i wolności wywarło ogromny wpływ na żyjących po wojnie, jakkolwiek byśmy oceniali decyzje generała Bora. To jest taki rodzaj mitu, który jest ważny dla istnienia narodu. Powstańcy pokazali przyszłym pokoleniom z jakim zaangażowaniem należy walczyć o los Polski.
Dlatego po wielu przemyśleniach moim zdaniem powstanie zakończyło się moralnym zwycięstwem, a walki okupione wieloma ofiarami sprawiły, że teraz nasza ojczyzna jest wolna, a my możemy tworzyć jej przyszłość. Rozważając, więc wszystkie argumenty, Powstanie Warszawskie powinno wybuchnąć.

Podoba się? Tak Nie