profil

Układ krążenia

poleca 85% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Budowa serca

UKŁAD KRĄŻENIASkłada się z układu krwionośnego i z układu chłonnego.

U. krwionośny składa się z płynnego osocza i składników morfotycznych.

Osocze składa się z surowicy i włóknika (jest to białko, które tworzy skrzep).

Składniki morfatyczne to erytrocyty(krwinki czerwone) ok.4,5-5mil w mm3 , leukocyty(krw białe) 5-10 tyś w mm3,trąbocyty (płytki krwi) 300-600 tyś.Erytrocyty są to drobne komórki powstają w szpiku czerwonym , zawierają barwnik krwi czyli hemoglobinę.

Hemoglobina z tlenem i z CO2 tworzy niestałe połączenia , bierze udział w ich transporcie.Leukocyty dzielimy na:

1. Granulocyty

2. Monocyty

3. Limfocyty

Są to elementy odpornościowe , które biorą udział w zwalczaniu wszelkich zakażeń.Płytki krwi odgrywają dużą rolę w procesie krzepnięcia.Serce (COR)

Jest to centralny narząd układu krwionośnego i jest narządem mięśniowym leży w śródpiersiu środkowym w jamie osierdzia.

Otaczające serce osierdzie składa się z dwóch blaszek:

1. zewnętrznej – ściennej

2. wewnętrznej – trzewnej zwanej nasierdziem.Między blaszkami osierdzia znajduje się jama osierdzia zawiera trochę płynu surowicowego ,który zapobiega tarciu blaszek o siebie.

Zasadniczą ścianę serca stanowi mięsień sercowy otoczony od wew. wsierdziem.

Serce posiada 4 jamy wewnątrz jest przedzielony przegrodą na dwie połowy , między którymi nie ma połączenia.

Każda połowa dzieli się na 2 jamy

1. jama górna – przedsionek

2. jama dolna – komoraPomiędzy przedsionkiem i komorą znajduje się połączenie jest to ujście przedsionkowo – komorowe-zamknięte zastawką.

lewa – dwudzielna

prawa – trójdzielna

Zastawki otwierają się jedynie w stronę komór.Przy skurczu serca najpierw kurczą się przedsionki następnie komory ,umożliwia to przepchnięcie krwi do naczyCzy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata