profil

Układ nerwowy

poleca 85% 133 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Układ nerwowy Budowa oka Budowa oka

Układ nerwowy odpowiada za wrażliwość – czyli z odbiór bodźców ze środowiska zewnętrznego. Reaguje na bodźce, kontroluje pracę wszystkich narządów ciała.
Receptor – zakończenie nerwowe, wyspecjalizowana komórka lub wielokomórkowy narząd, odpowiedzialny za odbiór bodźców.
Podział receptorów ze względu na rodzaj pobieranej energii:
- Fotoreceptory – obierają bodźce świetlne.
- Mechanoreceptory – zmysły dotyku, nacisku.
- Termoreceptory – receptory ciepła i zimna w skórze.
- Chemoreceptory – bodźce chemiczne.
- Baroreceptory – rejestrują zmiany ciśnienia krwi.

Podział receptorów ze względu na źródło bodźca:
- Eksteroreceptory – odbierają bodźce ze środowiska zewnętrznego.
- Teloreceptory – źródło bodźca znajduje się w pewnej odległości od ciała (słuch, wzrok).
- Kontaktoreceptory – źródło bodźca znajduje się przy receptorze (ból, nacisk, smak).
- Interoreceptory – odbierają bodźce z wnętrza organizmu.
- Prioporeceptory – odbierają bodźce z narządu ruchu: z wiązadeł, ścięgien i mięśni, co umożliwia poruszanie się i utrzymanie równowagi.
- Wisceroreceptory – odbierają bodźce z narządów wewnętrznych.
Budowa oka.
- Aparat ochronny oka: powieki, brwi, rzęsy, gruczoł łzowy.
Łzy zwilżają oko, przemywają, zawierają lizozym, oraz odżywiają rogówkę.
- Aparat ruchomy oka: mięśnie poruszające gałką oczną


Budowa gałki ocznej:
Składa się z trzech warstw:
- Warstwy zewnętrznej – twardówki – która z przodu tworzy bezbarwną rogówkę
- Warstwy środkowej – naczyniówka – błona środkowa, znajdują się w niej komórki barwnikowe pochłaniające światło, z przodu tworzy barwną tęczówkę, w tęczówce znajduje się otwór – źrenica przez którą przechodzi światło i wpada do wnętrza oka.
- Warstwy wewnętrznej – siatkówki – znajdują się w niej komórki receptorowe: pręciki i czopki odpowiedzialne za widzenie.
Aparat optyczny oka:
- Ciecz wodnista – wypełnia przednią komorę oka – przestrzeń między rogówką a soczewką
- Soczewka
- Ciało szkliste – bezbarwny żel, wypełnia komorę tylna oka – przestrzeń między soczewką a siatkówką.
Budowa i działanie siatkówki:
- Pręciki – odpowiadają za widzenie czarno – białe i reagują na niskie natężenie światła. Zlokalizowane są głównie na obrzeżach siatkówki.
- Czopki - odpowiadają za widzenie barwne, ale wrażliwe są na wysokie natężenie światła. Jest ich ok. 6,5 mln., zlokalizowane są w części siatkówki zwanej plamką żółtą, która znajduje się na osi optycznej oka.
Miejsce siatkówki z którego wychodzi nerw wzrokowy nazywa się plamką ślepą bo nie ma w tym miejscu pręcików ani czopków. Obraz powstający na siatkówce jest pomnijszony i odwrócony

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata