profil

Układ krążenia człowieka

poleca 85% 469 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Budowa serca

Funkcje:
Transportuje gazy oddechowe.
Rozprowadza produkty trawienia, witaminy, sole mineralne, wody.
Transportuje zbędne produkty przemiany materii (np. mocz do nerek).
Transportuje hormony.
Spełnia funkcję obronną.
Utrzymuje stałą temperaturę ciała.

Budowa układu krążenia:
- Serce
- Naczynia krwionośne
· Tętnice – to naczynia wyprowadzające krew z serca.
· Żyły - to naczynia przyprowadzające krew do serca.
· Naczynia włosowate – łączą tętniczki z żyłkami.
· Serce tętnice tętniczki naczynia włosowate żyłki żyły serce

Budowa serca:
- Jest czterodziałowe: składa się z dwóch przedsionków i dwóch komór.
- Pełni rolę pompy tłoczącej.
- Umieszczone jest w worku osierdziowym.
- Pomiędzy osierdziem a nasierdziem jest wąska szczelina wypełniona płynem, który chroni serce przed uszkodzeniem.
- Pomiędzy przedsionkiem prawym (PP) a i komorą prawą (KP) występuje zastawka przedsionkowo komorowa trójdzielna, a pomiędzy przedsionkiem lewym (PL)
i komora lewą (KL) występuje zastawka przedsionkowo komorowa dwudzielna.
- Ściana serca:
· Wsierdzie – łącznokształtowa błona wyścielająca wnętrze serca.
· Śródsierdzie – błona utworzona przez mięsień poprzecznie prążkowany serca.
· Nasierdzie – łącznotkankowa błona pokrywająca ścianę z zewnątrz.
- Zastawki zbudowane są z błoniastych fałdów, których brzegi strunami ścięgnistymi przyczepione są do mięsni brodawkowych komory. Uniemożliwiają one powrót krwi do przedsionku w czasie skurczu komór.
- Przedsionki: do przedsionka prawego wlewa się krew odtlenowana żyłą czczą górną, żyłą czczą dolną i z zatoki wieńcowej. Do przedsionka lewego wlewa się krew natlenowana czterema żyłami płucnymi.
- Komory: z komory prawej wychodzi pień płucny, który rozgałęzia się na dwie tętnice płucne prowadzą one krew odtlenowaną do płuc.

Z komory lewej natlenowana krew toczona jest do aorty (tętnicy głównej) ok. której odchodzi szereg tętnic prowadzących krew do wszystkich narządów.
- Przy wejściu do pnia płucnego i aorty znajdują się zastawki półksiężycowate złożone z trzech półksiężycowatych płatów. Uniemożliwiają cofanie się krwi z tętnic do komór w czasie rozkurczu komór.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty