profil

W jaki sposób zreformowałabyś politykę społeczną i gospodarczą rządu, aby zapewnić dochody budżetowe państwa i zabezpieczenie materialne społeczeństwa?

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

To pytanie nie należy do najłatwiejszych.
Celem polityki gospodarczej państwa jest łagodzenie wahań koniunktury i zatrudnienia oraz zrównoważony wzrost dochodu narodowego, a tym samym zapewnienie dobrobytu społeczeństwa w długim okresie.
Nie jest to jednak zadanie łatwym. Nie ma rozwiązań idealnych, każde posunięcie niesie za sobą zyski i straty.
Dochody państwa pochodzą z różnych źródeł, są to np. podatki, akcyza, cła, dochody z majątku, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusze (FP) i opłaty. Polska, będąc kandydatem, a niedługo członkiem Unii Europejskiej powinna liczyć na dotacje z tej organizacji, i umiejętnie je wykorzystywać.

Wydatki państwa są następujące: najważniejsza kwestia to obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, które pochłaniają ponad ¼ wydatków. Rozliczenia różne (1/5 budżetu) to głównie dotacje i subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego. Kolejna istotną pozycją jest obsługa długu publicznego, który pochłania 1/7 wydatków.

Kiedy mówimy o polityce społecznej i gospodarce państwa na myśl przychodzą nam podatki. Jest to główne źródło dochodu państwa. „Na tym świecie nie ma nic pewnego, z wyjątkiem śmierci i podatków”- stwierdził w 1789 r Benjamin Franklin. Niewiele jest zagadnień ekonomicznych, które wzbudzałyby tyle kontrowersji co podatki. Podczas gdy większość ludzi zgadza się, że są one niezbędne, to i tak się je częściej krytykuje niż chwali. Według mnie obecne podatki są odpowiedniej wysokości ale pieniądze uzyskane w ten sposób powinny, wraz z dochodami z ceł i akcyz, być przeznaczone na opiekę zdrowotną, socjalną, obronę narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, i w niewielkiej części na administrację, Dochody z majątku (czynsze, dzierżawa, najem i dywidendy) są dobrym dochodem do finansowania wszelkiego typu inwestycji np. odnowa zabytków, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kraju itp. Wydatki budżetowe powinny być dostosowane do obecnych oczekiwań społeczeństwa. Jak wiadomo Polska ma bardzo duży deficyt budżetowy. W tym wypadku pieniądze muszą być wydawane tylko na najbardziej niezbędne potrzeby i każdy obywatele powinni się z tym pogodzić i zrozumieć sytuację w jakiej znajduje się budżet państwa. Jest oczywiste, że nie ma pieniędzy na podwyżki, lub inwestycje, np. budowę nowych autostrad. Ale Rząd powinien rozpocząć oszczędzanie od siebie. Należałoby zmniejszyć pensje politykom i urzędnikom wyższych szczebli, ograniczyć biurokrację Pieniądze z dochodów budżetowych przeznaczyłabym w największym stopniu na ochronę zdrowia, oświatę i pomoc społeczną. Kolejną rzeczą jaką należy zmienić dla poprawy zabezpieczenia materialnego społeczeństwa jest zmniejszenie bezrobocia. Rząd powinien zadbać o tworzenie nowych miejsc pracy oraz wykształcenie społeczeństwa. Powinny się poprawić warunki w szkolnictwie, modernizacja szkół i uczelni jest podstawowa sprawą. Polska potrzebuje ludzi wykształconych w dziedzinach które są przyszłościowe, a nie edukuje obywateli w dziedzinach które odchodzą w zapomnienie lub są słabo rozwinięte.

Kiedy zastanawiam się nad infrastruktura naszego kraju dochodzę do wniosku, że dobrym rozwiązaniem byłoby częściowe sprywatyzowanie np. zakładów energetycznych, ciepłowniczych, wodociągowych, gazowych, kolei itp., przy jednoczesnym zachowaniu wpływu państwa na to co się w nich dzieje.

Kolejnym udoskonaleniem w polityce rządu powinny być reformy np. wojska. Powinno się stworzyć armię zawodową, ponieważ wydawanie pieniędzy na szkolenie jest marnotrawstwem. Mężczyźni opuszczając koszary w większości przypadków już nigdy w życiu nie powrócą do wojska, a to czego się nauczyli nie zostanie wykorzystane. Powinno się zreformować system emerytalny i ubezpieczeń społecznych, np. przesuwając wiek emerytalny do 65 lat oraz zmniejszenie składek na ZUS.

W Polsce mamy do czynienia z powolnym, ale systematycznym ograniczaniem roli władz centralnych i przekazaniem ich kompetencji władzom lokalnym ( samorządom). Od roku 1998 wprowadzona jest w Polsce zasada, iż władza samorządowa funkcjonuje na poziomie gminy i samorządowych powiatów. Takie zmiany powodują lepsze dostosowanie wydatków do potrzeb danej gminy. Pomysłów jest mnóstwo na uzdrowienie obecnej sytuacji w naszym kraju, ale jest wiele czynników na które nie można mieć wpływu. Nidy nie wiadomo jak zareaguje gospodarka na zmiany i czy założenia reform są możliwe do zrealizowania. W polityce tak jak w życiu nie ma planów idealnych.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty