profil

Metanol - właściwości i zastosowanie.

drukuj
satysfakcja 88 % 399 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Metanol: (CH3OH)

Właściwości:
- alkohol metylowy, zwany dawniej karbinolem lub spirytusem drzewnym
- jest palny, pali się jasnym płomieniem
- bezbarwna ciecz (w temp. 20 C)
- smaku jest słodkawy i piekący
- masa cząsteczkowa: 32,04
- ostry zapach podobny do zapachu do etanolu
- silna trucizna ,wypicie lub wdychanie oparów grozi śpiączką toksyczną, bezdechem i śmiercią (>20g.) lub trwałą utratą wzroku(<20g.)
- bardzo trudno odróżnić metanol od etanolu (może tego dokonać tylko zawodowy chemik w porządnie wyposażonym laboratorium)
- miesza się z wodą w każdym stosunku
- temperatura topnienia –97,5 C
- temperatura wrzenia 64,7 C
- temperatura zapłonu 11 C
- temperatura samozapłonu 455 C
- produktem spalania jest dwutlenek węgla i woda
- otrzymywany przez destylację rozkładową drewna, obecnie syntetycznie przez uwodornienie tlenku węgla w temp. 300–400C, pod zwiększonym ciśnieniem, w obecności katalizatora lub przez utlenianie propanu i butanu

Zastosowanie:
- służy jako rozpuszczalnik farb i lakierów oraz paliwo
- używa się go do produkcji tworzyw sztucznych, leków, barwników, włókien syntetycznych
- stosowany w przemyśle chemicznym m.in. do wytwarzania aldehydu mrówkowego, estrów, metyloamin, chlorku metylu


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
29.5.2011 (13:12)

napisał co jest produktem spalania -.- /// 10/10 :D

11.12.2007 (16:25)

a spalanie całkowite,półspalanie i niecałkowite