profil

Sejm Czteroletni (1788-92)

poleca 83% 777 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Sejm Czteroletni

1. Przyczyny zwołania
- Król zwołuje sejm w celu uchwalenia pomocy dla Rosji w jej wojnie z Turcją i Szwecją (1787)

2. Stronnictwa sejmowe


Stronnictwo

Przedstawiciele

Program

HETMAŃSKIE (magnackie)

Franciszek Branicki, Seweryn Rzewuski, Szczęsny Potocki

-Zachowanie złotej wolności szlacheckiej

-Domagają się decentralizacji państwa i rządów koterii magnackiej w sojuszu z Rosją

PATRIOTYCZNE

Adam Czartoryski, Hugo Kołłątaj, Stanisław i Ignacy Potoccy

-sojusz z Prusami i przy okazji odzyskanie Galicji

DWORSKIE

Stanisław August Poniatowski, prymas Michał Poniatowski

-umiarkowane reformy w oparciu o Rosję

-odzyskanie autorytetu władcy, a tym samym centralizacja władzy


3. Pierwsze postanowienia
- podjęcie decyzji o utworzeniu konfederacji
- uchwalenie powiększenia armii do 100 tys.
- zniesienie Rady Nieustającej
- nałożenie bezpośrednich podatków na szlachtę i duchowieństwo

4. Prawa o miastach
- w Warszawie odbywa się demonstracja mieszczan miast królewskich pod przewodnictwem burmistrza Warszawy Jana Dekerta, zwana Czarną procesją (jesień 1789) – skojarzenie z rewolucją we Francji

- sejm uchwala prawa dla miast, które zostają włączone do konstytucji:
· nadanie mieszczanom wolności osobistej
· zakaz więzienia mieszczan bez prawomocnego wyroku sądowego
· prawo sprawowania urzędów przez mieszczan oraz otrzymywania stopni oficerskich
· prawo zajmowania się handlem przez szlachtę i posiadania ziemi przez mieszczan
· prawo zasiadania w izbie poselskiej przez mieszczan z prawem głosu tylko w sprawach miejskich

5. Wydarzenia roku 1790
- zostaje zawarty wojskowy sojusz z Prusami
- powołany zostaje drugi komplet posłów i przedłużona kadencja posłów wybranych w 1788

6. Uchwalenie konstytucji
- Uchwalenie Konstytucji – 3 maja 1791 – następuje w drodze pewnego rodzaju „zamachu stanu” – część posłów nie zostaje powiadomiona o wcześniejszym terminie zebrania się sejmu

7. Prace sejmu po uchwaleniu konstytucji
- rozpoczyna się kodyfikacja prawa
- początki regulacji kwestii żydowskiej

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy

Treść sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty