profil

Daty: Królowie elekcyjni i wojny XII wieczne.

poleca 85% 501 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Sejm Czteroletni Konfederacja barska Powstanie Chmielnickiego Odsiecz wiedeńska

1572-pierwsze bezkrólewie
1573-sejm konwokacyjny w Warszawie
IV 1573 sejm elekcyjny w kamieniu i wybór króla Henryka Walezego
1573-konfederacja warszawska
1574-ucieczka Henryka do Francji i koronowanie się na krola Francji
1576-2 elekcja królem zostaje Stefan Batory
1578-powołanie trybunału koronnego
1579-1582-wojna o inflanty
1579-bitwa pod połockiem
1580-bitwa pod wielkimi łukami
1581-obłezenie pskowa
1582-pokoj w Jamie Zapolskim
1583-szwedzi zajmują narwę
1586-smierc Batorego
1587-koronacja Zygmunt III Waza
1596-unia Brzeska
1600-inkorporacja szwedzkich Inflant przez Zygmunta III
1601-szwecja zajmuje polskie inflanty po rzekę Dźwinę
1605-bitwa pod kircholmem.
1603-1619 okres dymitriad
1609-pcztaek wojny z Rosja
1610-bitwa pod kluszynem- żółkiewski
1618-pokoj w dywilnie-polska otrzymała smolensczyzne oraz ziemie siewierska i czernichowska
1620-poczatek wojny pol-tur
1620b/ Cecora
1621-b/Chocimiem –pokój w Chocimiu
1621-zajecie Rygi przez Szwedów
1622-rozejm w Mittawie-szwecja zatrzymała większość Inflant z Rygą pol otrzymała Kurlandie
1626-1629-wojana rp z Szwecja o ujście Wisły
1627-bitwa pod oliwa i Czarnem(hamersztynem)
1629-bitwa pod Trzcianą
1629-rozejm w Altmarku-szw otrzymała inflanty Prusy książęce bez gdańska i pucka
1632-umiera Zygmunt królem zostaje Władysław IV
1635-pokoj w Sztumskiej wsi-swe wycofali się z miast pruskich
1591,1594,1630,1637,1638-powstania kozackie
1648- powstanie Chmielnickiego-zołte wody Korsuń Płowce
1649-Zbaraz Zborów
1651-bitwa pod Beresteczkiem
1652-bitwa pod Batochem
1652- liberum veto –Siciński
1654-ugoda w Perejasławiu
1655-upadek pospolitego ruszenia pod ujściem, układ w kiejdanach
konfederacja w tyszowcach
1656-traktat w Radnot-uklad rozbiorowy ziem polskich
1657-traktaty wielawsko bydgoskie-
1658-pokoj w Hadziaczu –utw. Księstwa ruskiego
1660-pokoj w oliwie –rp utrzymała przedwojenny stan posiadanie przed wojna potwierdzone zostały wileawsko-bydgoskie
1660-bitwy pod cudnowem
1667-rozejm w Andruszowie
1672-utrrata kamieńca podolskiego
1672-pokoj w buczaczu
XI 1679-bitwa pod Chocimiem
1683-odsiecz wiedeńska
1686-wieczysty pokój w Moskwie 1617-pol-tru traktat w Buszy
1699-pokoj w Karłowicach zokonczenie walk,
1665-1666-rokosz lubomirskiego-b/Mątwami
1697-unia personalna pol-sas koronacja Augusta II
1715-konfederacja Tarnogrodzka
1717-sejm niemy
1733- wrzesień królem zostaje ST.Leszczyński
1334-Kronocja AugustaII sas
1734-konfederacja w Dzikowie
1736-sejm pacyfikacyjny w warsawie
1738-tratak pokojowy miedzy stronami St. Leszcynski i August III
1740-zalozenie kolegium nobilum
1764-sejm konwokacyjny wybór na króla St.Poniatowkiego
1768-konfederacja Barska
1773-traktaty rozbiorowe
1773 powstanie KEN
1775-pow. Rady nieustającej
1788-poczatek sejmu 4 letniego
1791-konstytucja 3 maja
1792-konfederacja targowicka
1793-sejm rozbiorowy w Grodnie
1794-powstanie Kościuszkowskie
1795-abdykacja St.Augusta.
poczet krolow elekcjynych
HENRYK WALEZY(1573-1674)
STEFAN BATOPRY(1575-1586)
ZYGMUNT III WAZA(1587-1632)
WŁADYSŁAW IV WAZA(1632-1648)
JAN KAZIMIERZ(1647-1668)
MICHAL WISNIWIECKI (1669-1673)
JAN II SOBIESKI(1674-1696)
AUGUST II MOCNY(1697-1706, 1709-1733)
STANISŁAW LESZCZYŃSKI(1704-1709)
AUGUST III SAS(1733-1763)
ST. AUGUST PONIAYTOWSKI( 1764-1795)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata