profil

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i inne dokumenty gwarantują, iż nikt nie może być poddany upokarzającemu traktowaniu lub karaniu. Jakie sytuacje naruszają godność człowieka, upokarzają go i jak przed nimi można się obronić?

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka mówi, iż wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Jest to prawda, ale niestety nie wszyscy ludzie o tym pamiętają, bądź nie chcą pamiętać, ponieważ jest to dla nich nie wygodne...Większość ludzi jest egoistyczna i nie przestrzega żadnych praw, jeśli nie dotyczą one ich samych... Taka jest dzisiejsza rzeczywistość... W codziennym życiu bardzo często spotykamy się z pogwałceniem wielu praw człowieka, z upokarzaniem go i traktowaniem w sposób nieludzki.

Jednym z tego przykładów może być życie szkolne... Już w podstawówce zauważyć można nietolerancję i upokarzające traktowanie kolegów z klasy...Ktoś jest lepszy, ktoś gorszy, głupi...Osobowość człowieka kształtuję się od najmłodszych lat i nie zdające sobie sprawy ze swojego złego postępowania maluchy uczą się tego i potem traktują takie zachowania zupełnie normalnie...A tak być nie powinno. Dzieci powinny być wychowywane w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia-jak mówi Konwencja Praw Dziecka.
Ważne są także zachowania i przyzwyczajenia wyniesione z domu, bo nie tylko szkoła wpływa na dzieci...a w domach-to różnie bywa...Czasem rodzice i rodzeństwo nie dają dobrego przykładu dziecku, wtedy takie dziecko powinno być uświadomione w szkole. Tak w szkole, ale niestety także w szkołach możemy spotkać się z poniżaniem dzieci przez nauczycieli. Każdy na pewno był kiedyś świadkiem, jak nauczycielka wyzywa dzieci od głąbów, debili, a takie zachowanie również uwłacza dzieciom i zmniejsza ich poczucie wartości, a także jest naruszeniem Konwencji Praw Dziecka. Przykładów można znaleźć naprawdę wiele...

Jeśli mówimy o dzieciach, to kolejnym przykładem pogwałcenia ich praw są kary, jakie nakładają na nie rodzice. Często się słyszy, że dziecko nie może wyjść z domu, oglądać telewizji, bawić się...ma stać w kącie lub dostaje manto za jakieś przewinienie-to również nie jest zgodne z artykułami P.D.P.Cz i K.P.Dz. Każdy przecież ma prawo do wolności i bezpieczeństwa własnej osoby, a dzieci nie powinno się karać w ten sposób. A przecież dzieci doznają urazów w dzieciństwie i potem wychodzą one na wierzch w różnych sytuacjach i zachowaniach...najczęściej tych niewłaściwych.

Innym przykładem może być wykorzystywanie dzieci na wiele różnych sposobów, np. seksualnie: Często słyszymy, że rodzice, nauczyciele czy nawet księża robią dzieciom krzywdę, czy w pracy: W wielu krajach azjatyckich już 6-7-letnie dzieci zmuszane są do pracy, często w nieludzkich warunkach(w fabrykach, warsztatach, kamieniołomach, czy na polach przy zbiorach), pracują po kilkanaście godzin, a zapłata, jaką otrzymują jest naprawdę znikoma. Dramatyczny los spotyka także dzieci niewolników, muszą pracować dla ludzi, u których zadłużyli się ich rodzice, zupełnie za darmo i to do uzyskania pełnoletności. Za swoją pracę otrzymują jedynie jakieś pożywienie i czasem ubrania. Istnieje także prostytucja nieletnich...a w ostatnim czasie rozwija się ona bardzo dynamicznie. To też wielki problem i ogromne naruszenie praw dzieci.

Mówiąc o sytuacjach naruszających godność człowieka, musimy wspomnieć także o ludziach dorosłych. Ludzie na co dzień upokarzają się wzajemnie, nawet choćby samymi słowami... Najbliższym przykładem mogą być sytuacje w domach. Doskonale wiemy, że niektórzy małżonkowie nie potrafią dyskutować ze sobą, tylko kłócą się krzycząc na siebie i wyzywając się wzajemnie. Nieprzyjemne słowa, jakie wtedy padają potrafią utkwić na zawsze w pamięci i wpływają źle na psychikę wszystkich domowników.

Także w miejscach pracy można spotkać się z poniżaniem przez pracodawców i innych pracowników... Często płace są nieadekwatne do wykonywanej pracy, ludzie są wykorzystywani, a zdając sobie z tego sprawę czują się gorsi i mniej wartościowi... To wszystko uwłacza człowiekowi i jest naruszeniem jego praw zawartych nie tylko w, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ale także w Konstytucji...

Również dyskryminacja z różnych powodów (koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek innego) narusza godność człowieka, a niestety spotykamy się z nią na co dzień...

Sytuacje w więzieniach na całym świecie, czyli brak opieki medycznej, normalnych warunków, tortury, gwałty także są pogwałceniem Praw Człowieka.

Ale z drugiej strony więźniowie, którzy są pozbawieni wolności także łamali wszelkie prawa...
Wielu z nich to przecież gwałciciele czy mordercy...

Ludzie wymyślają coraz to nowe sposoby uwłaczania i poniżania innych... W U.S.A na przykład pewna kobieta trzymała swojego męża w łazience przez ponad rok, bo stwierdziła, że jest chory psychicznie, ponieważ bierze trzy razy dziennie prysznic...i gdzie tu prawo do wolności??

To może wydawać się śmieszne, ale takich przykładów jest wiele i właśnie to jest tak naprawdę straszne i powinno skłonić wielu ludzi do myślenia w jakim kierunku rozwija się świat....
Wśród wszystkich pogwałceń Praw Człowieka, jakie maja miejsce na całym świecie najbardziej bulwersuja te dokonywane na niewinnych dzieciach. A jak się przed nimi bronić...??

W Konstytucji ustanowiono Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich, do nich powinno się zwracać w takich sytuacjach. Są również różnego rodzaju organizacje zajmujące się tymi problemami. Niestety nie da się wpłynąć na wszystkich ludzi...To oni sami powinni dojść do tego, jak żyć i postępować zgodnie z zasadami moralnymi i Prawami Ludzi. Jedyne, co my możemy zrobić, to decydując się zakładać rodzinę wziąć pod uwagę to wszystko i sami przestrzegać tych praw. Uważam, że zanim się coś zrobi lub powie należy zastanowić się nad tym parę razy i pomyśleć, jak by się samemu czuło w podobnej sytuacji, i jak chcielibyśmy, żeby ludzie zachowywali się wobec nas...

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata