profil

Ideologie pedagogiczne.

poleca 84% 709 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Teorie autorytarne................................................................Teorie antyautorytarne
Kierunki Pedagogiczne
a) pedagogika konserwatywna..............................................a) pedagogika humanistyczna
b) pedagogika bihewiorystyczna............................................b) pedagogika liberalna

Cel wychowania
a) rozwój wychowanka jako adaptacja do zastanych.............. a) rozwój wychowanka rozumiany jako samorealizacja,
warunków życia.......................................................................samowychowanie
b)tożsamość konwencjonalna................................................b) tożsamość postkonwencjonalna, tożsamość osoby

Zadania wychowania
a) kształtowanie wychowanków wdł. Pożądanych i.................a) promowanie szeroko pojętej zmiany człowieka
nienaruszalnych społecznie wzorców osobowych,..................... i świata – to bezinteresowne wspieranie swobodnego
to kier. Ich rozwojem, urabianie określ. cech............................rozwoju wychowania

Istota zmian edukacyjnych
a) udoskonalenie, ulepszać świat wedł. ustalonej................. a) Rewizja obowiązujących def. świata, wykraczanie poza
już jego definicji...................................................................dotych. wyobrażenia o tym co możliwe i pożądane

Istota oddziaływań pedagogicznych
a)bezpośredni wpływ na dziecko..........................................a)pośredni wpływ na dziecko pol. na organizowaniu
b)przekazywanie gotowej wiedzy i gotowych wzorów............... sytuacji, okazji, warunków sprzyjających rozwojowi
zachowań...........................................................................b)umożliwienie wychowankowi samopoznania
c)zdyscyplinowany wysiłek...................................................c)edukacja bez przymusu respektująca prawo
d)podporządkowanie się wychowanka woli wych. i................... jednostki do własnej drogi rozwoju
zasadą wychowania.............................................................d) akceptacja autonomii, indywidualizmu,
..............................................................................................podmiotowości wychowanka i wychowawcy

Metody, środki i formy wychowania
a) kary i nagrody oraz rywalizacji między wychowankami..... a)współdziałanie, partnerstwo, nieoceniające nastawienie
jako środek wychowania........................................................do dziecka
b) rygorystycznie określona formuła organizacyjna...............b) odformalizowanie wychowania, elastyczna edukacja
............................................................................................wychowania

Edukacja
a) Ceni się pewność wiedzy jej stabilność i bezpoś............... a) Ceni się takie st. wiedzy która wymaga
użyteczność..........................................................................samodzielnego przełożenia jej na reguły osobistego działania

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (6) Brak komentarzy
18.5.2007 (15:55)

ta praca nie jest dokończona...
w kategorii edukacja brakuje 4 punktów...
szczerze też nie wiem o co w niej chodzi... a mam z tego exam... :/

27.7.2006 (12:21)

o co tu chodzi???

27.7.2006 (12:21)

dla kogoś, kto już miał z tym styczność, jest to jasne, choć trzeba nieco wnikliwiej popatrzeć na stronę techniczną tej pracy, żeby wszystko zrozumieć

Typ pracy