profil

Cechy podzielności.

poleca 83% 1792 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przez 2 i 5
Przez 2 (lub przez 5) są podzielne te i tylko te liczby, których cyfra jedności, wzięta jako liczba jest podzielna przez 2 (lub odpowiednio przez 5), lub które są zakończone zerem.
Przez 4 i 25
Przez 4 (lub przez 25) są podzielne te i tylko te liczby, które są pełnymi setkami lub których dwie ostatnie cyfry wyrażają liczbę podzielną przez 4 (lub odpowiednio przez 25).
Przez 8 i 125
Przez 8 (lub przez 125) są podzielne te i tylko te liczby, które są zakończone trzema zerami lub których trzy ostatnie cyfry wyrażają liczbę podzielną przez 8 (lub odpowiednio przez 125).
Przez 3 i 9
Przez 3 (lub przez 9) są podzielne te i tylko te liczby, których suma cyfr jest podzielna przez 3 (lub odpowiednio przez 9).
Przez 6
Przez 6 dzielą się te i tylko te liczby, które dzielą się przez 2 i przez 3.
Przez 12
Przez 12 dzielą się te i tylko te liczby, które dzielą się przez 3 i przez 4.
Przez 18
Przez 18 dzielą się te i tylko te liczby, które dzielą się przez 2 i przez 9.
Przez 10
Przez 10 dzielą się te i tylko te liczby, których ostatnia cyfra jest równa 0.
Przez 7, 11 i 13
Jeżeli różnica między liczbą wyrażoną trzema ostatnimi cyframi danej liczby a liczbą wyrażoną wszystkimi pozostałymi cyframi tej liczby (lub odwrotnie) jest równa zeru, lub jest podzielna przez 7, lub przez 11, lub przez 13, to dana liczba jest podzielna odpowiednio przez 7, lub przez 11, lub przez 13.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata