profil

Skutki Unii Lubelskiej

poleca 83% 1488 głosów

ukraina

Pozytywne
- powoli wzrasta znaczenie polskiego języka i obyczajów
- do Polski przyłączono Podlasie, Wołyń oraz Ukrainę
- unia podźwignęła Litwę kulturalnie i przybliżyła jej europejskie dziedzictwo
- zostaje zahamowane zagrożenie Litwy ze wschodu
- Polacy i Litwini stają się bardziej tolerancyjni

Negatywne
- przywileje polskiej szlachty przechodzą na szlachtę litewską
- połączenie Polski z zacofaną Litwą sprawiło, że rozproszył się polski potencjał ekonomiczny co zepchnęło Polskę do rzędu krajów biedniejszych i utrudniło rozwój gospodarki towarowej
- szlachta emigruje na wschód w poszukiwaniu majątków na urodzajnych, a słabo zasiedlonych ziemiach, co daje jej, a właściwie magnatom ogromną przewagę nad mieszczaństwem
- dalsze bogacenie się szlachty pociąga za sobą wzmożony ucisk chłopstwa, szczególnie na terenach litewsko-ruskich
- Polska zostaje zmuszona do zwiększenia wysiłku militarnego na wschodzie, co doprowadza do zaniedbania polskich interesów na zachodzie oraz osłabienia pozycji wobec Habsburgów i Hohenzollerów
- Do utrzymania bezpieczeństwa w tak ogromnym kraju potrzebna jest duża armia, której utrzymanie dużo kosztuje

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Komentarze (4) Brak komentarzy
28.4.2011 (13:19)

calkiem ok

27.11.2007 (18:31)

Praca dobra.

Dostałam za nią 4

7.11.2006 (14:43)

Nawet spoko :)

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta