profil

31 lipca 1944r.

poleca 85% 488 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

31 lipca 1944r. po konsultacji między komendantem AK gen.Tadeuszem Komorowskim-Borem i delegatem rządu na kraj Janem.S Jankowskim, ustalono termin wybuchu powstanie Warszawskiego na dzień 1.08 1944r. o godzinie 17(h.W) podjecie decyzj było spowodowane obawą przed przyjeciem władzy w stolicy przez proradziecką ALiACZ.powstanie było najwieksza akcja militarna podziemia polskiego w ramach akcji.trwalo63dni.powstańcy staneli do walki majac 36tys. żołnierzyki AK i ok.1tys NSZ i AL. Przy czym Niemcy mialy ok.16tys.powstancom nie udalo się opanowc most.ow na Wiśle po4dniach przejeli kontrole nad Śródmieściem,cz.Woli, starym miastem i powislem,Mokotowem, Żoliborzem.od 5.08 niemcy przeszli do kontruderzenia .w dniach 5-11.08 zołnierze AK zostali zmuszeni do wycofania się z Ochoty.w dniach 1-2.09 mimo bohaterskiej obrony, powstańcy kanałami opuszczali zniszczona Starówkę udając się do Śródmieścia-niemcy dokonali rzezi na 35tys. Osób cywilnych i rannych zołnierzach AK pozostałych pozostałych ruinach Starego Miasta.6.09 padło Powidle niebawem Niemcy zaatakowali Czerniaków 24.09 rozpoczelo się natarcie na Mokotów (3 dnia) Kolejny atak nastąpił na Żoliborz (2dni)2.101944członkowie Komendy Głównej AK podpisali kapitulację do niewoli dostali się komendant główny AK.powstanie zkonczylo się kleską.<80%miasta zniszczona>znaczenie powstania warsz.bylo dla Polaków bardzo wazne było wyrazem największej woli walki az do ostatniego zwyiestwa dowodem postawy sprzeciwu wobec opuszczenia przez naszych sojuszników i znakiem protestu wobec imperialistycznej polityki Stalina. okupacja radziecka:władze radzieckie skonfiskowały duże majątki ziemskie;fabryki, banki ulegly nacjonalizacji. Wszyscy mieszkańcy ziem polskich wcielonych do ZSRR otrzymali obywatelstwo radzieckie.rozpoczely się aresztowania dportacjedo obozow pracy gułagów. Policja polityczna NKWD współpracując z Niemcami gestapo tropiła Polaków podejmujących pracę konspiracyjną. W latach1939-1941 z ziem polskih w głąb ZSRR zeslano w drodze przymusowych deportacji ok1mln500tyspolaków. Nadzorowal ta akcja Ławrentij Beria i gen.NKWD Sierot.polscy oficerowi policjanci i inni funkcjonariusze zostali zgromadzeni w 3 obozach jenieckich W kozielsku starobielsku Staszkowie Polacy zostali pociągnięci do p;przymusowej służby wojskowej okupacja niemiecka: niemcy powszechnie stosowali łapanki uliczne aresztowania ludności trafiła w głąb niemieclub do obozow koncentracyjnych, wyniszczenie zydów holokaust obozy i geta<łodz,piotrków trybunalski, Warszawa>20.011942 hitler podjol decyzje o Endlosung.ludobójstwo żydów nazwane zostało Szoah-zgłada.polskie pieniadze zostały zastapione tz.młynarkami.wykozystanie polskiegopotncjaługos. I zmuszanie Polaków do pracyna 3rzeszy.likwidacja polskich intytucj oświatowych. Katastrofa w Gibraltarze. ZSRR zrywa sojusz z Polską. Oficerowie gen. Andersa domagają się zmiany rządu. Gen. Sikorski wyrusza na bliski wschód, by opanować sytuację i wznowić porozumienie ze Stalinem i rozstrzygnąć sprawę granic wschodnich. W drodze powrotnej z inspekcji na bliskim wschodzie gen. Zatrzymał się w Gibraltarze 4.07.43r. Samolot runął po starcie do morza. Okoliczności tragedii do dziś nie wyjaśniono. Program rządu emigracyjnego. 1. Walka o wyzwolenie ziem polskich. 2. Odbudowa Polski w granicach sprzed 09.1939r. 3. Podst. Działania rządu była konst. Kwietniowa. 4. Zapowiadano przeprowadzenie reformy rolnej i upaństwowienie niektórych gałęzi przemysłu. Zerwanie stosunku Polsko-radzieckich. W kwietniu 1943r. Niemcy ogłosili odnalezienie w lasach koło Katynia masowych grobów oficerów polskich, internowanych przez Armie czerwona. Komunikat niemiecki obciążał za to radzieckie władze bezpieczeństwa. Rząd polski zwrócił się do Miedzynar. Czerw. Krzyża z prośbą o zbadanie grobów.Również Niemcy zwrócili się do MCK o utworzenie miedzynarod. komisji do zbadania zbrodni. W ocenie ZSRR wystąpienie polskie(Rzad Polski zaprzeczal Niemcom prawa do wyczerpania ze zbrodni,które zarzuca innym-argumentow w obronie wlasnej)przekresliklo sens układu z 1941r,a prace komisji pod kontrolą niemiecką i bez udziału przedstawicieli radzieckich nie mogły-jak twierdzono-niczego wyjaśnić.Toteż uznając decyzje rządu polskiego za akt wrogi,25.04.1943 ZSRR zerwał z nim stosunki dyplomatyczne.
Podział ziem polskich we wrześnu 1939r. Cele Hitlera:-ekonomiczny (wcielenie terenów uprzemysłowionych Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie) -wojskowo-strategiczny oddlaenie stolicy Rzeszy od granicy - polityczny (przestrzeń życiowa dla Niemców) Ziemie wcielone do Rzeszy .Po zakończeniu działań wojennych w 1939 r Niemcy część ziem polskich włączyli bezpośrednio do Rzeszy.W skład rzeszy weszły : Pomorze, Suwelszczyzna oraz cześci byłych województw - łódzkiego z miastem Łodzią, warszawskiego i kieleckiego.Polityka hitlerowska zmierzała do natychmiastowej germanizacji.Wperowadzono listę narodowościową-Volksliste która miała zapewnić Rzeszy pozyskanie tzw wartościowej rasowo części społ. polskiego.Generalne Gubernatorstwo.Dyktretem Hitlera z 12 pazdziernika 1939r.Utworzona z pozostałych ziem polskich Generalne gubernatorsto.Nowym gubernatorem został Hans Frank .Siedzibz władz stał się Kraków.Kraj podzielono na cztery dyskryty : krakowski, lubelski, radmoski i warszawski.Po napaści na ZSRR utworzono piąty dyskryt - Galicja z siedzibą we Lwowie . W odróżnieniu od ziem wcielonych do Rzeszy GG dopuszczony został język polski, natomiast plany germanizacji odkładano na czas powojenny. W czasie wojny terytoruim rządzone przez Franka stanowić miało zaplecze rolniczo - surowcowe III Rzeszy. Obóz lewicowy w latach 1939 - 1943.Powsatnie PKWN - manifest Lipcowy Tworzenie drobnych organizacji na ziemiach Polskich PL - Stowarzyszenie przyjaciól ZSRR -sierp i młot - związek walki wyzwoleńczej.Program PPR z listopada (1943)- odzrzucono władzę rządu lądyjskiego - zapowiadano nacjonalizacje przemysłu banków i środków transportu - domagano się przyłączenia Polski po wojnie ziem Utzachodnich i pólnocnych a równocześnie rezygnowano z ziem wschodnich .Utworzenie Krajowej Rady Narodowe na czele z Bolesławem Bierytem noc sylwestrowa z roku 1943-44 - pełnić ona miała rolę polskiego podziemnego parlamentu.Losy Ludności polskeij w zwiazku radzieckim-utworzenie w 1943r zwaiązków patriotów polskich i pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki.Główne założenia manifestu lipcowego PKWN (22 lipiec 1944) -opierano się na konst.marcowej z 1921- jedyną usatwą ustawodawczą jest KWR a wykonawczą KWRR - zapowiadano socjalizacje przemysłu i reformę rolną - granice zachodnie powinny opierać się na Odrze i Nysie , do Polski powinny być włączone Prusy-rezygowano z ziem wschodnich Polski. Polskie państwo podziemne. Konspiracyjna działalność partii politycznych a) PPS – WRN (wolność równość niepodległość) – używała w konspiracji kryptonimu „koło” czołowi działacze to Kazimierz Pużak i Zygmunt Zareba b) SL – „Roch” – kryptonim „trójkąt” była to najbardziej morowa partia konspiracyjna czołowi działacze to Józef Niećko Józef Grudziński Stefan Korbański c) SN – kryptonim „kwadrat” czołowi działacze to Mieczysław Trajdow i Aleksander Dębski d) SP – kryptonim „romb” była to partia mniej liczebna od pozostałych ale ciesząca się poparciem Władysława Sikorskiego czołowi działacze to Franciszek Kwieciński i Antoni Antczak. Powstanie Polskiego Komitetu Porozumiewawczego – utworzono go w lutym 1940 jako organu doradczego Związku Walki Zbrojnej – w skład PKP wchodzili przedstawiciele SN SL PPS – WRN - nadanie PKP charakteru organu politycznego będącego organem doradczym Delegata Rządu – po zawarciu układu Sikorski – Majski prace w PKP zawiesiła PPS – WRN a na jej miejsce weszła organizacja o nazwie Polscy Socjaliści – w sierpniu 1943 PKP przekształcił się w Krajowa Reprezentacje Polityczna. Delegatura Rządu Kraju – miała być przedstawicielstwem rządu emigracyjnego kraju. Jej zadaniem było kierowanie podziemna administracja cywilna. Utworzono departamenty które miały odpowiadać ministerstwom oraz powołano delegatury wojewódzkie i powiatowe. Delegaci Rządu na Kraj Cyryl Ratajski (12.1940-08.1942) Jan Piekałkiewicz (08.1942-02.1943) Jan Stanisław Jankowski (02.1943-1945). Rada Jedności Narodowej utworzona 09.01.1944 – miała odgrywać role podziemnego parlamentu. Ruch oporu na ziemiach polskich na okupacji. Formy ruchu oporu w latach II wojny – walka zbrojna – utworzenie zwiasku walki zbrojnej przemianowanej w lutym 1942 w Armie Krajowa – bataliony chłopskie – narodowe siły zbrojne – gwardia ludowa dala poczatk Armi Ludowej – mały sabotaż szarych szeregów – działalność tajnej organizacji nauczycielstwa – powstania zbrojne : w Getcie warszawskim 1943 , powstanie warszawskie 1944 – akcje dywersyjno sabotażowe prowadzone przesz związek odwetu.
Utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. W czerwcu 1945r. B. Bierut oficjalnie powołał TRJN. Prezesem rady ministrów został E. Osóbka-Morawski, a v-ce premierami – W. Gomółka i St. Mikołajczyk. W skład rządu weszło 21 osób, w tym 5 z emigracji Londyńskiej. Zgodnie z umową moskiewską z czerwca 1945r. do KRJN weszli: St. Grabski i W. Witos – jako v-ce prezydenci. 16 X 1945r. minister spraw zagranicznych W. Rzymowski podpisał w imieniu TRJN Kartę Narodów Zjednoczonych – Polska stała się jednym z założycieli ONZ. Od czasu powołania TRJN władze RP w Londynie nie były oficjalnie uznawane przez mocarstwa, ale kontynuowały swą działalność na emigracji. W 1947r. zmarł prezydent W. Raczkiewicz, jego następcą został A. Zalewski. Układ Sikorki-Majski. Po napaści Niemiec hitlerowskich na ZSRR wzrosło zainteresowanie Wlk. Brytanii normalizacją stosunków Polsko-Radzieckich. Rozmowy ambasadora ZSRR Majewskiego z rządem polskim były bardzo trudne – nierozstrzygnięta kwestią w układzie zawartym 30 lipca 1941r. była sprawa granicy Polsko-Radzieckiej. Strona polska nie uznawała jednostronnych decyzji i zmian na obszarze Wileńszczyzny, zach. Ukrainy i zach. Białorusi. Strona Radziecka powoływała się zaś na oficjalne wyniki wyborów do zgromadzeń ludowych, jako podstawę prawną trwały przynależności tych ziem do ZSRR. Program: 1. Nawiązano stosunki dyplomatyczne między Polską a ZSRR. 2. ZSRR uznawał traktaty podpisane z Niemcami w 1939r. za nieważne. 3. Oba państwa miały prowadzić wspólną walkę przeciwko III Rzeszy. 4. Rząd ZSRR wyraża swoją zgodę na utworzenie na terytorium ZSRR armii polskiej. Armia polska na terytorium ZSRR podlegać będzie w sprawach operacyjnych Naczelnemu Dowództwu ZSRR, w skład którego wejdzie przedstawiciel armii polskiej. 5. Władze radzieckie ogłaszały amnestię dla polskich więźniów. Armia polska w ZSRR. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską i ZSRR zapobiegało utracie przez Polskę dotychczasowych pozycji we wspólnym antyniemieckim froncie. ZSRR zrezygnować musiał z tworzenia całkowicie od niego zależnego komitetu polskiego w Moskwie. Rząd gen. Sikorskiego uzyskał dostęp do ludności polskiej ZSRR i prawo tworzenia sił zbrojnych na terytorium państwa radzieckiego. 14 VIII 1941r. podpisano w Moskwie Polsko-radziecką umowę wojskową. Dowództwo armii polskiej w ZSRR powierzono gen. W. Andersowi. Do rejonów formowania masowo napływali Polacy wywiezieni w głąb ZSRR. W październiku 1941r. liczba żołnierzy w obozach sięgała 41tyś. W grudniu 1941r. przybył z wizytą do Moskwy gen. Sikorski. Podczas rozmów Stalin uchylił się od uchylenia sprawy granic i innych kwestii spornych. W wyniku rozmów moskiewskich utworzono 96 – tyś. armii. Ośrodki formowania przesunięte zostały na teren Powołża, w pobliżu Ałma-Aty i Buchary. Realizacją umów polsko-radzieckich nie był zainteresowany Churchill, który domagał się ewakuacji całości sił polskich z ZSRR. Chcąc je wykorzystać do obrony interesów brytyjskich. Postawa Churchilla spowodowała ugruntowanie przekonania Sikorskiego o potrzebie pozostawienia sił polskich w ZSRR. W lutym 1942r. liczba żołnierzy polskich w ZSRR osiągnęła 93tyś. 2 lutego władze radzieckie zarządały od gen. Andersa wysłania na front 5 DP gen. Boruty-Spiechowicza. Zmiana stanowiska polskiego nastąpiła latem 1942r. pod naciskiem Wlk. Brytanii. Armia polska w ZSRR nie podzieliła losu polskich sił we Francji w 1940r. Zdecydowano się na całkowitą ewakuację armii polskiej do Iranu. W styczniu 1943r. rząd radziecki wypowiedział przyjęte na siebie zobowiązanie w sprawie obywatelstwa Polaków przebywających w ZSRR.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 9 minut

Ciekawostki ze świata