profil

II Wojna Światowa.

poleca 85% 238 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kampania wrześniowa to określenie pierwszego etapu II wojny światowej, polegającego na obronie terytorium Polski przed wojskami niemieckiej III Rzeszy i ZSRR. Była to pierwsza kampania II wojny światowej, zakończona klęską wojsk polskich, trwająca od 1 września 1939 do 5 października 1939, kiedy to zakończyły się walki regularnych oddziałów Wojska Polskiego. Bitwa o Anglię – kampania powietrzna nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim a brytyjskim lotnictwem, w czasie drugiej wojny światowej, w okresie od 10 lipca do 31 października 1940 roku. Była to pierwsza kampania toczona wyłącznie za pomocą lotnictwa. Klęska frakcji - 10maja 1940 Niemcy napadły na Belgię,Holandię, Luksemburg, które łatwo pokonały. Z terenu Belgii omijając linię Maginota, zaatakowały Francję.22czerwca Francja skapitulowała, płn-zach. jej część znalazła się pod niemiecką okupacją, w płd utworzono zależne od Niemiec Państwo Francuskie ze stolicą w Vichy. Podboje Stalina – Jesienią 1939r ZSRR zażądał ustępstw terytorialnych od Finlandii. Gdy Finowie odmówili, Armia Czerwona zaatakowała ich kraj, broniony przez małą ilości armii. ZSRR nie zdołał pokonać słabszego państwa, lecz Finlandia musiała prosić o pokój. Po pewnym czasie ZSRR zostało wykluczone z ligi narodów. Jesienią 1939r Stalin zmusił do zawarcia sojuszy z ZSRR Litwę, Łotwę i Estonię. Drugi front - 6 czerwca 1944r alianci dokonali wielkiej operacji desantowej we Francji (Normandii) Umocnienia Wału Atlantyckiego nie wytrzymały naporu wojsk anglo-amerykańskich pod dowództwem marszałka Mondgomery’ego, wspieranych przez siły morskie i powietrzne oraz desanty powietrzne. Katyń - miejscowość w Rosji koło Smoleńska, niedaleko której znajduje się miejsce zbrodni sowieckiej. W kwietniu i maju 1940, w lesie koło Katynia, NKWD zamordowało około polskich oficerów i podchorążych, wziętych do niewoli po agresji radzieckiej na Polskę 17 września 1939. Syjonizm - ruch narodowy i towarzysząca mu ideologia stworzenia niezależnego państwa żydowskiego na terenie Palestyny. Antysemityzm – uprzedzenie, postawa wrogości w stosunku do Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego. Holokaust (SZOAH) – określenie stosowane do prześladowań i zagłady milionów Żydów przez władze III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta