profil

Kwasy karboksylowe.

poleca 83% 727 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kwasy karboksylowe to grupa związków organicznych których cząsteczki zbudowane są z rodnika i grupy karboksylowej COOH
R-COOH
Podział kwasów karboksylowych
H-COOH – kwas metanowy
CH3-COOH – kwas etanowy (octowy)
Grupę tych sub. Organicznych zaliczana jest do elektrolitów sub. Et dysocjują
C2H5COOHC2H5COO-+H+
Otrzymywanie kwasów karboksylowych
Poprzez utlenianie aldehydów
2HCHO+O22H-COOH
rodzaje charakterystyczne dla kwasów karboksylowych
a) kwas+alkoholestry
b)kwas+wodorotlenek, metal, tlenek metalusole
CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2O
Kwas szczawiowy najprostszy kwas karboksylowyMydło to sub. Zaliczana do powierzchniowych czynnych zaliczamy dole wyższych kwasów karboksylowych
-kw. Palmitynowy (C15H31COOH)
-kw. Stearynowy (C17H35COOH)
-kw. Olejowy (C17H33COOH)
sub. Powierzchniowo czynnymi mydłami nazywamy sole wyższych kw. Karboksylowych
C17H35COONa(C17H35COONa)2Ca+Na2SO4
Mydła dzielimy na
-sodowe – C17H35COONa (rozpuszczalne w wodzie)
-potasowe – C17H35COOK (rozpuszczalne w wodzie)
-amonowe – C17H35COONH4(rozpuszczalne w wodzie)
-wapniowe – (C17H35COO)2Ca (nie rozpuszcza się w wodzie)
podział sub. Ze względu na ich zwilżalność
-sub. Hydrofilowe (zwilżone)
-sub. Hydrofobowe (nie zwilżone)
-sub. Powierzchniowo czynne

estryfikacja – kwasami działamy na alkohol lub odwrotnie
podział estrów
-organiczne (gdy działamy kw. Karboksylowym)
-nieorganiczne (gdy działamy kw. Nieorganicznym)
w czasie reakcji estryfikacji cząsteczek substratów powstaje cząsteczka produktu (ester) oraz woda
cząsteczka wody powstaje z atomy tleny i wodoru gr. Karboksylowej oraz z atomu wodoru z gr. Hydroksylowej
aby otrzymać ester należy wprowadzić w środowisko reakcji jeden z produktów [wykorzystujemy różnice temp. Wrzenia wprowadzenie sub. Higroskopijnej (wchłaniającej wodę)]
występowanie estrów
alkohol+kwasester
-sub. zasadowe
-materiały wybuchowe
-tłuszcze

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta