profil

Prędkość

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Swiatlo widzialne odbierane jest za pomocą zmysłu wzroku. Obejmuje ono nie wielki zakres widma fal elektromagnetycznych: od 380nm do 780nm.

Zródłami światła są ciała, które wysyłają, czyli emitują światio. Zakres widma fal elektromagnetycznych: od 380 nm do 780 nm.

Predkość światla oraz wszystkich innych fal elektromagnetycznych w próżni jest wielkością stałą i wynosi ok. 300 000 km/s. Jest to największa prędkość w przyrodzie.
Powstawanie cienia i pólcienia związane jest z zasadą prostoliniowości rozchodzenia się światła. Zaćmienia Słońca i Księżyca można wyjaśnić na podstawie zjawiska powstawania cienia i półcienia.

Prawo odbicia: Kąt odbicia jest równy kątowi padania : a = b. Promień padający, promień odbity i prosta prostotpadła do powierzchni odbijającej w punkcie padania leżą w jedenj płaszczyźnie.

Prawo załamania światła: Kat załamania zależy od kąta padania promienia nagranicę ośrodków oraz od prędkości rozchodzenia się światła w kazdym z ośrodków. Jeżeli światło przechodzi z ośrodka, w którym porusza się z większą prędkością, do ośrodka, w którym porusza się z mniejszą prędkością (>2), to a> B
W odwrotnej sytuacji β > α, Promień padający, promień załamany oraz normalna do powierzchni granicznej leżą w jednej płaszczyźnie. Kąt załamania jest to kąt między normalną a promieniem załamanym

Promień świetlny, przechodząc przez pryzmat, ulega dwukrotnemu załamaniu. Ponieważ kat załamania jest różny dla różnych długości fal, będących składowymi światła białego, w pryzmacie zachodzi zjawisko rozszczepienia światła na poszczególne barwy.

Zwierciadlo jest to gładka powierzchnia, która odbija padające na nią światło. To zróznia sig m.in, zwierciadla plaskie oraz sferyczne: wklęste i wypukle.

Soczewka służy do skupiannia lub rozpraszania światła. Wyróżnia się soczewki skupiające lub rozpraszające.

Soczewska oka załamuje promienie wchodzące do oka. Obbraz tworzy się na siatkówce. Oko ma zdolność akmodacjji, czyli zmiany ogniskowej soczewski. Najczęstsze wady wzroku to krótkowzroczność i dalekowzroczność.

Krótkowidz dobrze widzi przedmioty znajdujące się blisko, natomiast ostry obraz odległych przedmitów w jego oku powstaje przez siatkówke. Do korygowania wzroku krótkowidza stosuje się soczewski rozpraszające.

Dalekowidz - dobrze widzi przedmioty odległe, natomiast ostry obraz przedmitów znajdujących się blisko jego oka powstaję za siatkówską. Do korygowania wzroku stosuje się soczewski skupiające.

Cień powstaje , gdy na drodze promieni słonecznych pojawia się przeszkoda . Półcien postaje , gdy cialo nieprzezroczyste oswietlimy dwoma źrodlami swiatla .

Do zaćmienia słońca dochodzi, gdy księżyc znajduje się między słońcem, a ziemią.

Do zaćmienia księżyca dochodzi, gdy ziemia znajduje się miedzy Słońcem, a księżycem.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty