profil

Urządzenia peryferyjne.

poleca 82% 1102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Komputer jest to urządzenie składające się z wielu części.
Podstawowe urządzenia w komputerze to:
• Procesor
• Płyta główna
• Stacja CD- ROM
• Stacja dyskietek
• Pamięć RAM
• Twardy dysk
Natomiast monitor, klawiatura i mysz to podstawowe urządzenia służące do komunikowania się z komputerem.
Wewnątrz komputera najważniejszą częścią jest procesor czyli układ scalony, który steruje przetwarzaniem informacji i ich przepływem w całym systemie komputerowym. Procesor jest tzw. sercem komputera, zainstalowany jest on na płycie głównej w specjalnym gnieździe.
Płyta główna to podstawa komputera. Do niej podłącza się lub montuje w odpowiednich gniazdach wszystkie istotne elementy składowe komputera. Płyta główna umożliwia poszczególnym elementom wzajemną komunikację i współpracę. Od jakości płyty głównej zależy bardzo często stabilność systemu i możliwość dalszej rozbudowy komputera.
Kolejnym elementem wewnątrz komputera jest twardy dysk służący do przechowywania danych. Zawartość dysku twardego pozostaje na nim także po wyłączeniu komputera. Pojemność dysków twardych podaje się w gigabajtach- GB.
Pamięć RAM jest natomiast pamięcią roboczą komputera, gdyż przechowywane tam są dane potrzebne aktualnie do pracy komputera. Zawartość pamięci RAM jest jednak ulotna i znika po wyłączeniu zasilania komputera.
W oddzielną pamięć RAM wyposażona jest karta graficzna służąca do wyświetlania grafiki na ekranie komputera.
Kolejnym urządzeniem jest napęd CD- ROM/ DVD. Umożliwia on odczytywanie informacji zawartych na płytach CD- ROM i DVD.
Do komputera można podłączyć również nagrywarkę CD-R/RW, która umożliwia nagrywanie własnych płyt CD na nagrywalnych płytach CD- R i na płytach wielokrotnego zapisu CD- RW. Za jej pomocą można np. przygotować kopie zawartości dysku twardego lub nagrać płytę z ulubioną muzyką.

Innym elementem do zapisywania informacji jest stacja dyskietek. Informacje tam zapisane można przenosić i odczytywać na innym komputerze. Na dyskietce można zapisać od 360 KB do 1.44 MB informacji.
We wnętrzu komputera znajduje się również zasilacz, który dostosowuje prąd płynący w sieci energetycznej do wymagań komputera.
Za pomocą klawiatury i myszy obsługiwany jest komputer. To wraz z monitorem są podstawowe urządzenia peryferyjne komputera.
Urządzenia peryferyjne są to urządzenia, które ułatwiają i urozmaicają pracę z komputerem.
Mysz bardzo ułatwia pracę. Za jej pomocą wybiera i aktywuje się opcje dostępne w używanych programach.
Typowa klawiatura składa się z klawiszy maszynowych, które odpowiadają literom, cyfrom i znakom przystankowym; klawiszy funkcyjnych oznaczonych od F1 do F12; klawiszy numerycznych odpowiadających układowi kalkulatora i klawiszy kursora, które służą do przesuwania na ekranie kursora.

Monitor wyświetla informacje optyczne pozwalające śledzić co robi w danej chwili komputer jak również pozwala oglądać wyniki pracy komputera.
Kolejnym urządzeniem peryferyjnym jest drukarka, dzięki której można przenieść na papier wykonane teksty i obrazki.
Drukarka laserowa do tworzenia wydruku używa promieni lasera. Promień ten pada na fotoelektryczny bęben drukarski, na którym następnie osadza się toner. W końcowej fazie drukowania toner z bębna jest wprasowywany w wysokiej temperaturze w papier.
Drukarka atramentowa drukuje przy użyciu mikroskopijnej wielkości kropel atramentu przenoszonych na papier.
Peryferykiem można też nazwać tablet- urządzenie w formie tabliczki z rysikiem, dzięki któremu przenosi się odręczne rysunki i pismo bezpośrednio do komputera.

Skaner to urządzenie, które wczytuje do pamięci komputera różne dokumenty, zdjęcia. W wyniku jego działania powstaje plik zawierający elektroniczny obraz skanowanego dokumentu, który można dalej obrabiać w komputerze.
Urządzenie wykorzystywane do sterowania grami komputerowymi to dżojstik, który zwykle składa się z ruchomego pionowego drążka sterującego oraz kilku przycisków. Kolejnym urządzeniem wykorzystywanym w grach komputerowych jest gamepad. Jest to kontroler do gier, płaski, wyposażony w okrągły manipulator i kilkanaście przycisków.

Wewnątrz komputera umieszcza się również kartę dźwiękową. Stanowi ona rozszerzenie komputera za pomocą, którego można odtwarzać i nagrywać muzykę, mowę lub inne dźwięki. Można do niej podłączyć głośniki, mikrofon, słuchawki, domowy zestaw Hi- Fi i inne urządzenia audio. Używa się go również do telekonferencji, gdzie potrzebna jest kamera internetowa, którą również można podłączyć do komputera. Ważnym urządzeniem peryferyjnym jest modem. Tu rozróżniamy dwa rodzaje: modem wewnętrzny instalowany wewnątrz komputera w formie karty oraz modem zewnętrzny, który podłącza się do komputera i jest on oddzielnym urządzeniem. Za pomocą modemu przesyłamy i odbieramy dane komputerowe oraz faksy analogową linią telefoniczną.

Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także filtry napięciowe chroniące komputer przed skutkami wahań napięcia zasilającego oraz zasilacze awaryjne UPS, chroniące dane przed utratą w przypadku awarii zasilania.

W tylnej części komputera znajdują się także gniazda rozszerzeń, w które można wpiąć specjalne karty. Karty rozszerzeń dodają do komputera nowe funkcje np. telefax, koder MPEG, pozycjoner GPS, kontroler SCSI, wejście zewnętrznego sygnału video.

Komputer jest urządzeniem złożonym, można go więc ulepszać, powiększać jego zawartość, unowocześniać. Praktycznie każdą część komputera można wymienić w zależności od potrzeb i upodobań. Każdy komputer, aby wykonać jakąkolwiek operację musi mieć odpowiednie oprogramowanie. Dotyczy to również wszystkich nowych kart rozszerzających i urządzeń zewnętrznych, które muszą być sterowane poprzez odpowiednie programy zwane popularnie sterownikami.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty