profil

Osiągniecia Sumerów

poleca 80% 850 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Za najważniejsze osiągniecie Sumerów uważa się wynalezienie pisma, dzięki któremu ludzie mogli zapisywać informacje i przekazywać je w niezmienionej formie. Nie wszyscy jednak posiadali sztukę pisania i czytania. Znali ją tylko bogaci ludzie, kronikarze, mnisi, sekretarze we dworach oraz niektórzy handlarze. Innym dokonaniem Sumerów było wynalezienie koła, które zastosowano w pierwszych pojazdach-rydwanach i wozach. Ułatwiło to przenoszenie zapasów i innych rzeczy z miejsca na miejsce.

Mieszkańcy Sumeru robili również gliniane naczynia, a było to możliwe dzięki wynalezieniu koła garncarskiego. W 3 tysiącleciu p. n. e. Sumerowie zaczęli wytwarzać wyroby z metalu. Wykonywali narzędzia i broń z brązu oraz cenne ozdoby ze złota. Wyroby dawnych złotników budzą podziw wśród dzisiejszych jubilerów. Nie są to jednak jedyne zasługi przypisywane Sumerom.

Wprowadzili oni również dwunastkowy system liczenia oraz zapoczątkowali badania astronomiczne. Sumerowie wierzyli bowiem, że za pomocą ciał niebieskich bogowie przekazują ludziom swoją wolę lub przestrzegają przed swoim gniewem.

Mimo, że sumeryjskie miasta-państwa utraciły niezależność te osiągnięcia nie zostały zapomniane. Ludy które w kolejnych stuleciach zamieszkały w Mezopotami starały się udoskonalić wynalazki Sumerów.

Język sumeryjski przetrwał setki lat w modlitwach oraz religijnych rytuałach ludów mieszkających nad Tygrysem i Eufratem. Gudea był władcą sumeryjskiego miasta-państwa Legasz u schyłku 3 tysiąclecia p. n. e. Do dziś zachowały się kamienne posągi przedstawiające króla w różnych okresach życia.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy

Treść sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta