profil

Osiągniecia Sumerów

drukuj
satysfakcja 74 % 41 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Za najważniejsze osiągniecie Sumerów uważa się wynalezienie pisma dzięki któremu ludzie mogli zapisywać informacje i przekazywać je w niezmienionej formie.Nie wszyscy jednak posiadali sztukę pisania i czytania.Znali ją tylko bogaci ludzie,kronikarze,mnisi,sekretarze we dworach oraz niektórzy handlarze.Innym dokononiem Sumerów było wynalezienie koła,które zastosowono w pierwszych pojazdach-rydwanach i wozach.Ułatwiło to przenoszenie zapasów i innych rzeczy z miejsca na miejsce.Mieszkańcy Sumeru robili również gliniane naczynia,a było to możliwe dzięki wynalezieniu koła garncarskiego.W 3 tysiącleciu p.n.e. Sumerowie zaczeli wytwarzać wyroby z metalu.Wykonywali narzędzia i broń z brązu oraz cenne ozdoby ze złota.Wyroby dawnych złotników budzą podziw wśród dzisiejszych jubilerów.Nie są to jednak jedyne zasługi przypisywane sumerom.Wprowadzili oni również dwunastkowy system liczeniaoraz zapoczątkowali badania astronomiczne.Sumerowie wierzyli bowiem,że za pomocą ciał niebieskich bogowie przekazują ludziom swoją wolę lub przestrzegają przed swoim gniewem.Mimo,że sumeryjskie miasta-państwa utraciły niezależność te osiągnięcia nie zostały zapomniane.Ludy które w kolejnych stuleciach zamieszkały w Mezopotami starały się udoskonalić wynalazki Sumerów.Język sumeryjski przetrwał setki lat w modlitwach oraz religijnych rytuałach ludów mieszkających nad Tygrysem i Eufratem.Gudea był władcą sumeryjskiego miasta-państwa Legasz u schyłku 3 tysiąclecia p.n.e.Do dziś zacowały się kamienne posągi przedstawiające króla w różnych okresach życia.

Data dodania: 2015-10-20


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy