profil

Szlaki turystyczne

poleca 88% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dzwonkówka (983 m) i Przehyba (1175 m)

Szlaki podejściowe

Trasa 2 Ż Szczawnica Centrum (440 m)- Bryjarka (679 m ) 0.45 godz. – Bereśnik Schr. PTTK
(773 m) 1 godz. – Dzwonkówka (983 m) 2.15 godz.

Podejście na główny grzbiet Pasma Radziejowej koło nowego (1989 r.) schroniska PTTK na Bereśniku, spod którego otwierają się niezapomniane panoramy na Pieniny, Gorce, Magurę Spiską i Tatry.

Dojście do szlaku żółtego od dworca PKS w Szczawnicy za znakami niebieskimi i zielonymi (3N i 10Z) – około 10 min. W centrum miasta, nieopodal restauracji „ HALKA” i skrzyżowania dróg Szczawnica- Jaworki z ul. Zdrojową spotykamy szlak żółty przychodzący tutaj od strony doliny Grajcarka, z Szafranówki w Małych Pieninach. Szlak żółty wychodzi na szosę około 50 m powyżej restayracji „ PALENICA”

Szlaki żółty i niebieski (3N) kierują się na płn. Do szczawnickiego zdroju. Po około 10min. Wspólnego przebiegu na Placu Dietla następuje rozwidlenie tras - od wyjścia z dworca PKS w Szczawnicy około 20 min. Znaki żółte przechodzą obok willi „ POD BOGA RODZICĄ” i koło „ORBISU” wznosząc się nieznacznie na płn.wsch. Po chwili skręcamy w lewo na pln. Kontynuując podejście wśród sadów i rzadkiej zabudowy uzdrowiska. Na lewo w górze zalesiany stok Bryjarki.
Droga zadrzewioną aleją wznosi się łagodnie na płn.zch. koło pierwszych domów osiedla Języki.
Z rozwidlenia (prosto w górze dalsza część Języków i stok Bereśnika) skręcamy w lewo. Po lewej ukazują się w perspektywicznym skrócie Małe Pieniny ( Wysoka, Jarmuta z masztem, Wysoki Wierch, Rabsztyn i grzbiet ku Łaźnym Skałom). Przy kolejnym skrzyżowaniu dróg kierujemy się w lewo na stok Bryjarki wznosząc na płd. krajem lasu liściastego i sadów. W tyle za nami z całej okazałości Bereśnik, a w lewo w głębi grzbiet Gabańki. Szlak żółty osiąga granicę liściastego lasu. Na lewo w dole sanatorium „ HUTNIK”, w dali w lewo od Wysokiej Wierchliczka a pod nią wyjście z Wąwozu Homole. Szeroka droga lasem podchodzi nieznacznie na płd. a następnie kieruje się łagodnie w prawo na płd.zach. przy szlaku odkrywka piaskowca. Z rozwidlenia wybieramy drogę na wprost podchodząc dłuższy odcinek łagodnie lasem na zach.
Na lewo prześwituje Palenica, nieco w głębi Haligowskie Skały po stronie słowackiej i Sokolica. Dochodzimy do granicy łąk i obszernego zakola drogi w prawo. Na wprost okazale prezentują się Trzy Korony, na prawo od nich Przełęcz Snozka z kopcem Wdżary, dalej w prawo Marszałek, Lubań i Makowica w Gorcach. Szlak skręca w prawo i jednostajnie wznosi się na wsch. skrajem lasu i pól. Znacznie wyżej osiągamy rozwidlenie, stąd ścieżka szlaku kieruje się krótko i stromo w lewo w górę na łąki. UWAGA!!! W tym miejscu warto przejść około 150 m ścieżką wiodącą dalej na wprost na szczyt Bryjarki (679 m) oznaczony metalowym krzyżem. Jest stąd oryginalny i rozległy widok : od lewej – Szczob, Przełęcz Rozdziela, Wierchliczka i Wysoka. Nieco bliżej nas Jarmuta. Z kolei dalszy ciąg grzbietu Małych Pienin z Wysokim Wierchiem, skałką Rabsztyna, Witkułą i Łaźnymi Skałkami. Na wprost nas Szafranówka pokrywa się z Palenicą. Na tle zakończenia grzbiety Małych Pienin Haligowskie Skały na Słowacji. Dalej na prawo Pieniny Czorsztyńskie – Holica, Sokolicai Trzy Korony. Na lewo w dole widać dolinę Grajarka po Szlachtową a pod nami w całej okazałości Szczawnicę. Szlak żółty koło szpaleru drzew liściastych prowadzi polami płasko na płn.zch. na prawo w górze szczyt Bereśnika (843 m ), w głębi grzbiet Gabańki, Kuni Wierch i kopce Gwoździanki. Z lewej nisko w dole Szczawnica Niżna, Dunajec w miejscu wylotu przełomu pienińskiego i w górze Trzy Korony. Za linią drzew liściastych ścieżka skręca prostopadle w prawo i wychodzi łagodnie w górę polami na grzbiet łączący Bryjarkę z Bereśnikiem. Tutaj skręt w lewo na pola i początkowo płasko a dalej łagodnie w górę kierujemy się na stok Bereśnika. Stąd odcinek podejścia polami na płn. na prawo na stoku górna część osiedla Języki – wśród domów widać stąd nowe schronisko PTTK pod Bereśnikiem. Szlak nieco stromiej wznosi się ku pierwszemu domowi Języków do krótkiego wyruwnania terenu. Jest to miejsce prawdziwie imponującego widoku. Od lewej strony grzbiety Gabańki i Gwoździanki, w tle w dali dwie kulminacje Wielkiego Rogacza. W prawo od niego Eliaszówka, Przełęcz Obidza, Szczob i Przełęcz Rozdziela. Z kolei cały grzbiet Małych Pienin od Wierchliczki przez Wysoką, Wysoki Wierch, bliżej nas Jarmutę, Rabsztyn, Witkulę, Łaźnia Skały. Z kolei Szafranówka z Palenicą, za którymi grzbiet Haligowskich Skał. Nad Sokolicą i Ociemnym Wierchem – łańcuch Tatr. Dalej na prawo Trzy Korony, Macelak, zza którego wyłaniają się Pieniny Spiskie, Przełęcz Snozka ora Pasmo Lubania. Szlak prowadzi płasko wśród pól i przylasków na płn. skręcamy koło kolejnego domu Języków w prawo nieznacznie podchodząc na płn.wsch. łąką do rozwidlenia dróg. UWAGA!!! Szlak opuszcza w tym miejscu drogę i kieruje się na prawo w dole Szczawnica. Mijamy mały pas mieszanego lasu dochodząc płasko pod schronisko PTTK pod Bereśnikiem. Ścieżka szlaku przechodzi nad budynkiem na szeroką drogę, skręca w lewo przy granicy lasu liściastego i stromo łąką wznosi się na płn.zach. powracając do linii grzbietu i wiodącej tamtędy drogi. Z grzbietu ładna panorama Pienin Spiskich, Przełęczy Snozka, Wdżaru i Pasma Lubania. Kierujemy się w prawo na płn.wsch. przez odcinek mieszanego lasu łagodnie w górę. Cały dalszy szlak na Dzwonkówkę jest urozmaicony i malowniczy. Pomimo dość gęstego zalesienia szlak przechodzi przez szereg polan odkrywając oryginalne panoramy. Dodatkowym walorem drogi jest ostro zarysowana linia grzbietu i strome stoki Kotelnicy opadające ku dolinie Sopotnickiego Potoku. Z pierwszej z mijanych łąk w dali prześwituje szczyt Dzwonkówki i jej zalesiony grzbiet ku Krościenku. Mieszanym lasem idziemy łagodnie w górę na płn.wsch. do wyrównania terenu. Na prawo pozostaje w lesie szczyt Bereśnika(843 m). Nieco dalej na łączce rozwidlenie, z którego w prawo oddziela się droga do Doliny Sopotnickiego Potoku. Tędy prowadzony jest dowóz zaopatrzenia ze Szczawnicy do schroniska PTTK. Szlak żółty schodzi bukowym lasem na płn.wsch. na pas łąk zwany Wyżnim Bereśnikiem z dwoma szałasami. Na prawo zalesione stoki Gwoździenki, zza których wyłania się grzbiet Złomistego Wierchu, na wprost Trzy Korony. Idziemy polaną płasko (na lewo masyw Lubania), a dalej pasami lasu i polan łagodnie w górę na płn. Z kolejnej polany zwanej Cieluszki i wyrównania terenu na prawo ukazuje się wybitna kulminacja Skałki przysłonięta nieco stożkami Gwoździanki. W głębi na ostatnim planie szczyt Radziejowej a w dole Sopotnicki Potok i wcinająca się w prawo od niego dolina Nad Górami. Mieszanym lasem łagodne zejście na płn. na łączkę i wyrównanie terenu. Dalej idziemy płasko mijając śródleśną polanę i z rozwidlenia wybierając drogę na wprost. Szlak bukowym lasem skręca w prawo na płn.wsch. i nieco się wznosi a następnie trawersuje stok. Z kolei wspomnianym trawersem dłuższy odcinek łagodnego podejścia na płn. Skręcamy w lewo na płn.zach. na małą łąkę (w prawo piętrzy się Skałka) podchodząc jej skrajem i wzdłuż mieszanego lasu łagodnie, miejscami jednostajnie. Z mijanej kolejnej łąki na lewo widać Sokolicę, Trzy Korony oraz w głębi Tatry. Szlak prowadzi przez dwie łąki i wkracza w bukowe lasy. Tędy dobrze zarysowanym grzbietem łagodnie a wyżej jednostajnie w górę na płn. Droga zmniejsza nachylenie, po czym znów stromiej wyprowadza w górę na szczyt Kotelnicy (847 m) zwanej także Małą Chrzanką – od Bereśnika ok.50 min. Z Kotelnicy krótko w dół na małą łączkę. Z płytkiego obniżenia terenu na prawo widać Przełęcz i domy osiedla Przysłob a wysoko nad nimi Skałkę i Małą Przehybę z odróżnialnym masztem TV. Wracamy do lasu ( piękne okazy buków) dążąc trawersem stoku płasko na płn. Nieco dalej szlak powraca na grzbiet a ze skraju łąki na lewo oglądamy Macelak, na jego stoku domy wsi Hałuszowa oraz na ich tle Tatry. Blisko z lewej grzbiet Dzwonkówki od strony Krościenka a w głębi Lubań i Makowica. Skrajem kolejnej łąki idziemy nieznacznie w górę na płn. mieszanym lasem. Ładny widok na Pieniny Czorsztyńskie a w głębi na Pieniny Spiskie i Przełęcz Snozkę. Odtąd szlak żółty dłuższy odcinek podchodzi na płn. świerkowymi lasami a następnie wprowadza w kompleksy bukowe i osiąga przy małym zagajniku grzbiet Dzwonkówki.

Przejście trasy w kierunku przeciwnym:
Dzwonkówka – Bereśnik Schr. PTTK 1 godz – Bryjarka 1.15 godz – Szczawnica Centrum 1.45 godz.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 7 minut