profil

Wojna totalna

poleca 84% 796 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WOJNA TOTALNA jest to wojna, w której dla osiągnięcia celów stosuje się wszelkie środki i metody, a jej zwolennicy nie uznają ograniczeń prawnych i moralnych, odrzucają układy i konwencje międzynarodowe, które utrudniają osiągnięcie celów. W wojnie totalnej oddziałuje się nie tylko na siły zbrojne przeciwnika, lecz na cały naród. Teorię wojny totalnej wcieliły w m.in. życie Niemcy hitlerowskie.
W źródle nr 4 możemy przeczytać fragment przemówienia Adolfa Hitlera. uważał on, że należy wyniszczyć całą Polskę. Nie tylko zagrabić i zniszczyć nasza ziemię, ale także wyniszczyć nasza kulturę, tradycje,język oraz wymordować wielkich uczonych, którzy mogliby podburzać naród do walki i sprawić ze nadzieja i chęć, aby żyć w niepodległym państwie ożyłyby i naród powstałby zbrojnie przeciw okupantowi. Zaplanował, że pozbawi nas naszej świadomości narodowej tak byśmy nie myśleli o tym żeby być Polakami. Uważał nas za gorszy naród. Jego rasa „aryjska” była jedyna i najlepsza. Uznał zniszczenie Polski za swoje pierwsze i najważniejsze zadanie.Za jedyna i słuszną walkę uważał zabicie wszelkiej ludności bez cienia litości. Hitlerowcy mieli zabijać bez względu na wiek i płeć. Mieli nawet mordować kobiety ciężarne by zabić także „nienarodzone” Mieli oni postępować z maksymalną surowością. Każdy przejaw obrony Polaków, próby zdjęcia jarzma, miały być natychmiast, ze szczególną surowością, tłumione a wszelkich przywódców należało stracić na miejscu. „Wojna ma być wojna wyniszczenia” to zdanie jest ewidentnym przykładem, co takiego planował Adolf Hitler oraz to ze ta woja miała być wojną totalną.
W źródle nr 5 przywódca narodu Charles de Gaulle nawołuje swoich współrodaków do bezwzględnej walki z hitlerowskim okupantem. W tej walce mieli wsiąść udział wszyscy mężczyźni oraz kobiety z terytoriów Francji. Głównym celem miało być zniszczenie wroga, czyli III Rzeszy. Należało pokonać jego wojsko, zbombardować jego fabryki, które produkowało broń. De Gaulle uważał ze należy zaatakować wroga z każdej strony, wszędzie gdzie to będzie możliwe. Aby walka z wrogiem odniosła sukces należy zmobilizować wszelkie zasoby wojskowe oraz ekonomiczne, wszyscy musza się zjednoczyć w walce z wrogiem.

W źródle n 6 możemy dowiedzieć się, jaką walkę z Niemcami zapowiadali przedstawiciele Wielkiej Trojki ( ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii). Byli zdania, że musza tak zmobilizować swoje siły, aby nikt i nic nie mogło im przeszkodzić w zagładzie III Rzeszy. Uważali ze trzeba zniszczyć wszystko, okręty podwodne na morzu, samoloty w powietrzu, armie znajdujące się na ladzie. Z powietrza należy zbombardować niemieckie fabryki tak, aby wróg nie miał się już, czym bronić. Ataki te miały być bezwzględne tak jak bezwzględni byli niemieccy żołnierze, gdy najeżdżali obce ziemie, palili niszczyli wszystko, co napotkali na swojej drodze. Ataki te miały się coraz bardziej nasilać tak by w końcu całe Niemcy, na czele z Adolfem Hitlerem MUSIAŁY skapitulować.

Przedstawiciele obu frontów bez dwóch zdań dążyli do wojny totalnej. Obie strony w swojej walce były bezwzględne a oba fronty pochłonęły miliony ofiar. Nie tylko samych żołnierzy, ale także wiele milionów ludności cywilnej, która nie była niczemu winna. Ponadto ideologia faszystowska oraz autorytet i uznanie, jakim dążyli Adolfa Hitlera Niemcy przyczynił się do masowego zabijania Żydów oraz eksterminacji innych narodów takich jak np. Polacy ( a ogólnie Słowianie) oraz Romowie. To właśnie II wojna światowa spowodowała ogromne zmiany w gospodarce. Kobiety zostały zmobilizowane do pracy nie tylko w przemyśle zbrojeniowym, bo można powiedzieć ze front właśnie im zawdzięczał broń i amunicję, ale także pracowały na froncie jako telegrafistki oraz ratowały życie rannych żołnierzy. Z zacisza spokojnego domu zostały wciągnięte w wir walki.Tak samo mężczyźni – cywile zajmowali się m. in. propagandą. Wiele milionów takich kobiet i mężczyzn zginęło niewinnie. Żydzi ginęli tylko, dlatego ze Hitler uważał to za słuszne. Swoim antysemityzmem zaraził cały niemiecki naród. Łamano wszystkie konwencje i ustawy , nie przestrzegano praw człowieka i obywatela. W czasie wojny człowiek był jak zwierze. Żądne krwi i pragnące dominować. Silniejsze zwyciężało i bestialsko „pozbywało” się słabszego przeciwnika....

Bo ludzie zwycięzcy nie pytają o motywy i pobudki do rozpoczęcia wojny. Nie pytają czemu wymordował tyle milionów niewinnych ludzi. Liczy się tylko fakt pokonania przeciwnika. Węc po trupach...do zwycięstwa.....

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty