profil

DNA, klonowanie i RNA

poleca 85% 463 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Klonowanie- polega na pobraniu jądra komórkowego
z kom. somatycznej jednego osobnika i wprowadzeniu
go do kom. jajowej drugiego osobnika
DNA- jest to cząsteczka służąca do przekazywania i prz
Echowywania inf. Genetycznej. Zbudowana jest z nukleodytów
Składa się z cukru pięciowęglowego (dezoksyryboza) jednej z czterech zasad azotowych ( adenina A, tynina T, cytozyna C, guanina G,. Zasady są ze sobą komplementarne A=T C (3-) G
DNA tworzą dwie nici, które owinięte są wokół, w ten sposób, że zasady azotowe znajdują się wewnątrz, a łańcuch cukrowo fosforanowy na zewnątrz. Struktura ta nazywa się heliksem (heliksą podwujną)
Genom- całość nukleinowego zawarta w jądrze komórkowym. Zawiera całą inf. genetyczną organizmu
Replikacja DNA- proces syntezy nowej cząsteczki DNA na matrycy którą jest istniejąca cząsteczka przy udziale enzymu polimerazy DNA
Rodzaje Replikacji- semikonserwatywna, konserwatywna, przypadkowa,
KOD GENETYCZNY- zapis inf. genetycznej zawartej w DNA w postaci sekwencji nukleodytów w łańcuchu białkowym. Ma charakter trójki- grupy III zasad występujących w łańcuchu DNA wyznaczają jeden z aminokwasów budujących białka
CECHY KODU-trójkowy, bezprzecinkowy, niezachodzący, uniwersalny, zdegenerowany
KODON- grupa trzech kolejnych nukleodytów
RNA- przekazuje informacje z DNA do białka. Zbudowany jest z cukru rybozy, reszty kwasu fosforowego, zasady azotowej (adenina A, uracyl U, cytozyna C, guanina G)
RODZAJE RNA-
mRNA- matrycowy, przekazuje informacje DNA na białko
tRNA- transportowy, dopasowuje aminokwas do sekwencji nukleodytów
rRNA- rybosomowy, razem z białkiem tworzy rybosomy
transkrypcja- przepisanie informacji z DNA na mRNA
translacja- przetłumaczenie sekwencji nukleodytów na sekwencje aminokwasów

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta