profil

Dlaczego turyści chętnie odwiedzają Turcję?

drukuj
poleca 85% 133 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dlaczego turyści chętnie odwiedzają Turcję?Turcja jest państwem odwiedzanym przez turystów z kilku powodów. Głównym - są z pewnością malownicze krajobrazy i za-chwycające pozostałości po Imperium Rzym-skim.Turcja jest także tania, co jeszcze bardziej kusi zagranicznych wędrowców ciekawych świata.Samo państwo jest bardzo interesujące ze względu na jego hi-storię, tradycję oraz położenie - kraj ten leży bowiem jednocze-śnie na dwóch kontynentach: azjatyckim i europejskimKlimat w Turcji (poza partiami wysokogórskimi) jest podzwrotnikowy śródziemnomorski i kontynentalny (w głębi kraju), jest zatem dość łagodny i tempera-tura nie spada wiele poniżej 20 stopni Celsjusza. Sprzyja to pięknej roślinności, która jest wspaniałym tłem dla budowli z czasów Imper-ium Rzymskiego. Sprzyja to także turystyce nadmorskiej i śródlą-dowej. Piechurzy górscy też nie są „pokrzywdzeni”, ponieważ ba-jeczne Góry Pontyjskie (najwyż-szy szczyt Kakar Dafi, 3937 m n.p.m.) i Tau-rus (Demirkazik, 3756 m n.p.m.) oraz na wschodzie Wyżyna Armeńska (obszar aktywny sejsmicznie) z najwyższym szczytem Turcji - Araratem (5165 m n.p.m.) są rajem dla mniej lub bardziej zaawansowanych spacerowiczów.

Podsumowując, można powiedzieć, iż w Turcji znajdzie się miejsce dla każdego, nawet najbardziej wymagającego turysty.


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy