profil

Kwaśne deszcze

poleca 85% 352 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jakie związki powodują kwaśne deszcze?
- tlenek siarki
- tlenek azotu

Wymień główne źródła emisji tych zanieczyszczeń:
- gospodarstwa domowe
- przemysł
- spaliny samochodowe
- elektrownie cieplne
- transport
- rolnictwo
Na czym polega sam mechanizm powstawania kwaśnych deszczy (jakie związki ze sobą reagują)?
Woda zawarta w chmurach, przepływających ponad fabrykami, nasyca się wyrzucanymi w powietrze substancjami chemicznymi. dalsze reakcje prowadzą do powstania kwasów: z dwutlenku siarki (SO2) powstaje ostatecznie kwas siarkowy (H2SO4), z tlenków azotu - kwas azotowy (HNO3).
Otrzymywanie kwasu siarkowego (IV).
Wnioski:
Siarka spala się w powietrzu zawartym w probówce/ Powstaje tlenek siarki (IV), który rozpuszcza się w wodzie z oranżem metylowym barwiąc go na czerwono. Wynika stąd, że tlenek siarki (IV) reaguje z wodą dając kwas siarkowy.
Wymień skutki uboczne jakie powodują kwaśne deszcze na środowisko.
- obumieranie wielkich połaci lasów (szczególnie wrażliwe są lasy iglaste- a zwłaszcza jodła)- najbardziej dotknięte tą klęską są lasy Europy Wschodniej
- śmierć ryb w jeziorach (w Skandynawii deszcze znad Wielkiej Brytanii zabiły ryby w 80 % tamtejszych jezior)
- niszczenie zabytkowych posągów i budowli kamiennych
- rdzewienie metalowych konstrukcji, mostów, ogrodzeń
- zatruwanie wody pitnej
- spadek wydajności rolnictwa
- choroby płuc osób mieszkających w okolicy, w której często padają kwaśne deszcze


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata