profil

Kwaśne deszcze

poleca 72% 225 głosów

Skład chemiczny  kwaśnych deszczówWywoływane są głównie przez tlenki siarki i tlenki azotu. Zanieczyszczenia powietrza reagują z parą wodną i tlenem, tworząc odpowiednie kwasy. Za kwaśne deszcze uważane są takie opady, których pH jest niższe od 5. Kwaśne deszcze znacznie pogarszają jakość gleb (zakwaszają je), działają także szkodliwie na rośliny – powodują utratę magnezu i chlorofilu, czego skutkiem jest spowolnienie procesów metabolicznych u roślin (głównie fotosyntezy). Wpływają negatywnie na stan budynków i zabytków, wywołując rozkład węglanu wapnia wchodzącego w skład materiałów budowlanych. Kwaśne opady przyspieszają korozję, przez co przyczyniają się do niszczenia rur, słupów czy fundamentów budynków.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta