profil

Firma

poleca 85% 121 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

INFORMACJE O FIRMIE


Formy organizacyjno-prawne spółek:
- cywilna;
- z o.o.;
- akcyjna;
- komandytowa;
- komandytowo-akcyjna;
- partnerska;
- jawna.

Zakładanie firmy:
1. sporządzenie notarialnej umowy (spółka z o.o.) lub akt założycielski i statut (spółka akcyjna);
2. rejestracja w sądzie rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy – z o.o. i akcyjna);
3. uzyskanie nr statystycznego (REGON);
4. otwarcie rachunku bankowego;
5. rejestracja w Urzędzie Skarbowym;
6. zgłoszenie spółki jako płatnika ZUS;
7. zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP);
8. zgłoszenie do SANEPID-u.
9. zgłoszenie do Inspekcji Handlowej.

Ad. 2)
Wpis do KRS-u obejmuje spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz osoby fizyczne.

Samodzielna działalność gosp. prowadzona przez os. fizyczną do 31.12.2003r. - rejestracja w Urzędzie Miasta lub gminy (Ewidencja Działalności Gospodarczych). Na dzień dzisiejszy koszt wpisu 100zł, zmiana wpisu – 50zł.

Ad. 3)
Otrzymanie REGON-u następuje bezpłatnie. Odbywa się to w wojewódzkim Urzędzie Statystycznym. REGON to nazwa pochodząca od Rejestru Gospodarki Narodowej.
Jest to 9-cio cyfrowy numer.

Ad. 5)
Składa się w US wniosek o uzyskanie NIP-u (Numer Identyfikacji Podatkowej).

Osoby fizyczne:XXX-XXX-XX-XX
Osoby prawne: XXX-XX-XX-XXX

Pierwsze trzy cyfry mówią jaki Urząd Skarbowy nadał ten NIP.

Ad. 7)
Jeżeli zatrudniamy pracowników.

Ad. 8)
Jeżeli działalność prowadzona jest w zakresie żywienia oraz usług osobistych.

Ad. 9)
Jeżeli prowadzi się działalność w zakresie handlu.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – RODZAJE:
- wytwórcza;
- handlowa;
- budowlana;
- usługowa;
- oraz poszukiwanie, rozpoznawanie oraz eksploatacja zasobów naturalnych wykorzystywanych w sposób zorganizowany i ciągły.Budowa biznes planu:
1. Streszczenie projektu.
2. Krótka prezentacja firmy i właścicieli.
3. Założenia planu strategicznego.
a. cele;
b. analiza otoczenia bliższego i dalszego
c. analiza firmy – posiadanych zasobow;
4. plan działania:
- techniczny – opis wyrobu, usługi, majątku produkcyjnego, koszty produkcji.
- marketingowy – polityka cenowa, zas. dystr., sposoby promocji i reklamy.
- zarządzania – organizacja pracy i zasobow ludzkich, kalendarz organizacyjny, kontrola ryzyka.
- finansowy – bieżąca sytuacja, prognozy finansowe, sprawozdania i analizy finansowe.
5. wnioski i podsumowanie.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata