profil

Komórka

poleca 86% 106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Formy występowania komórek:
a)pojedynczo-pantofelek, bakteria
b)kolonia-skrętnica, gronkowiec
c)grupy tworząc tkanki

kształt komórki zależy od:
a)funkcji jaką pełni
b)miejsca występowania
błona komórkowa, aparat metaboliczny, aparat jądrowy, jądro—3 najważniejsze składniki komórki

składniki plazmatyczne:
-cytoplazma
-jądro komórkowe
-jąderko
-mitochondrium
-siateczka wewnątrz plazmatyczna (reticulum endoplazmatyczne)
-lizosomy
-aparat Golgiego
-plastydy (funkcjonują tylko u roślin)
-peroksyzomy
-glioksyzomy
-rybosomy

składniki nieplazmatyczne:
-ściana komórkowa
-wodniczka (wakuola)

inne składniki:
-twory metaplazmatyczne (elementy cytoszkieletu)
-włókna (mikrofilamenty: aktyna, miozyna)
-filamenty (cienkie włokienka)
-mikrotabule
-twory euplazmatyczne
-twory deutoplazmatyczne
-twory paraplazmatyczne (barwniki zawarte w cytoplażmie)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie