profil

Ruch egzekucyjny.

poleca 83% 867 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PROGRAM NAPRAWY USTROJU POLSKI – RUCH EGZEKUCYJNY
1. Przyczyny ruchu egzekucyjnego:
- 1506-1548 – chęć umocnienia władzy przez Zygmunta I Starego i Bonę
- 1529 – elekcja vivente rege – Bona doprowadziła do wyboru Zygmunta II Augusta jeszcze za życia Zygmunta I Starego
 1550 – zakazanie tej elekcji
- 1537 – I rokosz lwowski – szlachta buntuje się przeciwko rządom Zygmunta I – szlachta średnia oczekująca na wyprawę do Mołdawii stawia królowi ultimatum – pojście na wojne, za wypełnienie ich rządań, chcieli:
 uporządkować skarb
 kodyfikację praw
 zwolnienia szlachty z podatków na rzecz Kościoła
 król zgodził się na rządania – stawierdził, że żadne zamiany nie zajdą bez zgody posłów
2. Programu ruchu egzekucyjnego :
ruch egzekucyjny – średnia szlachta domagała się egzekucji praw i reform kosztem magnaterii i duchowieństwa. Przez to chcieli uzyskac większy wpływy w rządzie

Program:
- egzekucja praw i dóbr
- zakaz sprawowania przez jedną osobę kilku wysokich urzędów
- uporządkowanie przepisów sądowych
- reformy skarbu i wojska
- pełniejsze ujednolicenie państwa
- ograniczenie przywilejów duchowieństwa – podatki
- stworzenie kościoła narodowego
- potwierdzenie zasady elekcyjności tronu
- wolność wyznania
3. Sejmy egzekucyjne 1562 – 1569
Na sejmach realizowano postanowienia ruchu
- 1562 – na sejm w Piotrkowie król na znak jedności ze szlachta przyszedł na obrady w stroju szlacheckim
4. Realizacja postulatów ruchu:
- przestrzegani i prowadzenie egzekucji dóbr – zaczęto sprawdzać czy możni legalnie zdobyli swoje dobra
- utworzono komisję lustratorów dochodów dóbr królewskich – przyjęto, że ¼ dochodów król ma przeznaczyć na utrzymanie stałęgo wojska
 udało się utowrzyć 4 tyś. Wojsko kwarciane
- ograniczono odrębność Prus Królewskich, Mazowsza i Litwy
- na duchowieństwo nałożono obowiązek płacenia nadzwyczajnego podatku
- zajęto się kontrolą skarbu państwa poprzez powołanie tzw. generalnych ekonomii
- zakazano wykonywania wyroków sądów kościelnych przez starostów
- ujednolicenie systemu miar i wag w całym kraju
- gwarancja tolerancji religijnej
- wprowadzenie w Polsce kalendarza gregoriańskiego
- utworzenie Trybunału Koronnego i Litewskiego

5. Przedstawiciele ruchu:
 Hieronim Ossoliński (magnat, Małopolska, kalwinista)
 Mikołaj Sienicki (kilkakrotnie posłował na sejm walny)
 Rafał Leszczyński (magnat)
 Jan Tarnowski

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty