profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele ruchu egzekucyjnegopoleca84%
Historia

Ruch egzekucyjny

DODAŁĄM ZAŁACZNIKpoleca85%
Historia

Ruch egzekucyjny skierowany przeciwko magnaterii.

Ruch egzekucyjny były to żądania średniej szlachty wobec króla, do egzekwowania praw i przywilejów szlacheckich. Datuje się go na XVI wiek, z tym, że jego powstawanie można zacząć liczyć już od zjazdu korczyńskiego(1456), gdzie domagano się...poleca83%
Historia

Ruch egzekucyjny.

PROGRAM NAPRAWY USTROJU POLSKI – RUCH EGZEKUCYJNY 1. Przyczyny ruchu egzekucyjnego: - 1506-1548 – chęć umocnienia władzy przez Zygmunta I Starego i Bonę - 1529 – elekcja vivente rege – Bona doprowadziła do wyboru Zygmunta II Augusta jeszcze za...poleca76%
Historia

Sejm walny

Sejm walny (tzw. wielki) - 1493r. - początek polskiego parlamentaryzmu; zgromadzenie decydujące o polityce całej Rzeczpospolitej. Sejm składał się z króla, senatu i izby poselskiej. Zbierał się co dwa lata i trwał sześć tygodni. Posłowie i...poleca84%
Historia

Ruch egzekucyjny

Ruch egzekucyjny , szlachecki program polityczny wymierzony przeciw przewadze magnatów w państwie, sformułowany na sejmach i sejmikach za panowania Zygmunta 1 Starego i Zygmunta II Augusta. Szlachtapoleca85%
Historia

Ruch egzekucyjny skierowany przeciwko magnaterii

Ruch egzekucyjny były to żądania średniej szlachty wobec króla, do egzekwowania praw i przywilejów szlacheckich. Datuje się go na XVI wiek, z tym, że jego powstawanie można zacząć liczyć już odpoleca85%
Historia

Jagiellonowie twórcami nowego państwa polskiego.

1569 r.  stanowisko szlachty polskiej wobec unii - ruch egzekucyjny (średnia szlachta) za unią realną, oznaczającą zacieśnienie związków z Litwą w obliczu groźby wygaśnięcia dynastii Jagiellonówpoleca85%
Historia

Daty 1430-1578

1505 Radom – „nihil novi” nic bez nas, nic się nie mogło stać bez zgody szlachty, zapoczątkował ruch egzekucyjny Ruch egzekucyjny , postulaty: - integracja terytorialna i unifikacja pańs. - egzekucjapoleca85%
Historia

Ruch egzekucyjny.

Obóz egzekucyjny obejmował znaczną grupę szlachty średniej, która występowała z hasłami EGZEKUCJI PRAW I DÓBR - czyli wykonywania i przestrzegania istniejących praw i zwrotu zabranych dóbr