profil

Biblia jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka

poleca 85% 660 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na początku mojej wypowiedzi wyjaśnię pojecie "Biblia".

Biblia (Pismo święte) jest zbiorem ksiąg uznawanych przez osoby wierzące za natchnione przez Boga.

Uważam, że Biblia jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka, gdyż zawiera rady i nauki dla niego przydatne.

Przykładem może być 10 przykazań. Trzy pierwsze mówią o Bogu, natomiast 7 pozostałych to zasady moralne ("będziesz czcił ojca i matkę swoją", "nie zabijaj", "nie cudzołóż", "nie kradnij", "nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu," "nie pożądaj żony bliźniego swego", "...ani żadnej rzeczy która jego jest."), które człowiek powinien przestrzegać.

Gdyby wszyscy przestrzegali zasad biblijnych nie byłoby kradzieży, morderstw, nieporozumień i ludzie byliby szczęśliwsi.

W tym świecie pełnym niesprawiedliwości i nienawiści Biblia daje nam nadzieje na lepsze jutro. Obiecuje chorym i cierpiącym, że staną się zdrowi i beztroscy, gdy tylko zaczną postępować zgodnie z zapisanymi w niej prawami.

Dla osób niewierzących w Boga Biblia może być dużą wartością pod względem literackim, gdyż zawiera rozmaite gatunki literackie takie jak listy, ewangelie i przypowieści. Ma w sobie coś z poezji (zawiera wiele ukrytych znaczeń).

Dla naukowców służy ona za źródło historyczne, dzięki któremu udało im się odnaleźć spoczywającą na górze Arrarat Arkę Noego.

Biblia ukazuje nam jakie było życie ludzi w czasach przed narodzinami Jezusa, ich kulturę, ubiór, wierzenia itd.

Powyższe argumenty popierają tezę, że Biblia dla współczesnego człowieka jest źródłem wartości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta