profil

Rewolucje rosyjskie (lutowa i paździewnikowa)

poleca 82% 895 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Rosja

REWOLUCJA LUTOWA

 22 luty 1917 (08 marca czasu europejskiego) rozpoczęcie w Piotrogrodzie strajków głodowych, których nie potrafiła stłumić policja. Demonstranci przekazali władzę IV Dumie, która cieszyła się zaufaniem społeczeństwa.
 12 marca 1917r – Duma wyłoniła Komitet Tymczasowy. Tego dnia powstała także Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich z Mikołajem Czcheidze na czele.
 15 marca 1917r- w porozumieniu z Piotrogrodzką Radą , Komitet Tymczasowy powołał Rząd Tymczasowy pod przewodnictwem księcia Gieorgija Lwowa. Abdykacja Mikołaja II. ROSJA STAJE SIĘ REPUBLIKĄ. Zaistniała dwuwładza, samozwańcze rady delegatów robotniczych i żołnierskich oraz Rząd Tymczasowy.
 17 kwiecień 1917- ogłoszenie tzw. „tez kwietniowych Lenina”. Przedstawił w nich program przekształcenia „rewolucji burżuazyjnej” (tak określał lutową) w rewolucję socjalistyczną. Bolszewicy zdołali zdominować większość raz wraz z Radą Piotrogrodzką na czele. Jej przewodniczącym został Lew Trocki. Był on jednocześnie szefem Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego.
 Wrzesień 1917- Rząd Tymczasowy i Piotrogrodzka Rada likwidują „pucz korniłowa”, który ruszył na stolicę, by siłą przywrócić porządek (wysłany przez Kierenskiego)

REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA

 24/25 października 1917- zamach w Piotrogrodzie na gabinet Kierenskiego przez Bolszewików i zajęcie Piotrogrodu.
 07 listopada 1917- zwołanie II Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad Delegatów ,kontrolowany przez Bolszewików. Ogłosili kres istnienia Rządu Tymczasowego i wybrał Radę Komisarzy Ludowych z Leninem na czele jako władzę wykonawczą. Ogłoszono dekrety o natychmiastowym pokoju oraz o nacjonalizacji ziemi, którą przekazywano w użytkowanie chłopom.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta