profil

Rewolucje rosyjskie 1917 roku.

poleca 85% 482 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nastroje rewolucyjne w Rosji.
Car Mikołaj II ogłosił ograniczone reformy i zgodził się na zwołanie parlamentu składającego się z Rady Państwa. Posunięcia cara nie przyniosły oczekiwanych zmian i nikogo nie zadowoliły. Grigorio Rasputin czuwał nad zdrowiem chorego na hemofilie następcy tronu, dlatego cieszył się zaufaniem rodziny carskiej.
Udział Rosji w pierwszej wojnie światowej pogłębił chaos w państwie. Walcząca od 1914 roku na froncie armia rosyjska była słabo aprowidowana i źle dowodzona. W kraju panowały głód i nędza, kurczyła się produkcja przemysłowa. Wybuchało mnóstwo buntów chłopskich. Nasilała się dezercja armii.
Rewolucja lutowa.
W 1917 roku wybuchła rewolucja. Strajki i demonstracje zagroziły władzy, która nie miała dość determinacji i sił by stłumić rozruchy. Po stronie robotników stanęło wojsko. Rosyjscy socjaldemokraci powołali Piotrogrodzką Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Porozumieli się z członkami Komitetu Tymczasowego. Jego wynikiem było piętnastego marca 1917 roku powołanie Rządu Tymczasowego z premierem Lwowem na czele. Na żądanie Dumy car Mikołaj II abdykował. Lecz to nie wystarczyło przywódcy bolszewików Włodzimierzowi Leninowi. Kazał go zastrzelić wraz z jego rodziną co wydarzyło się 16 lipca 1918 roku.
Duma Państwowa uchwalił podstawowe wolności obywatelskie.
Rewolucja październikowa.
Premierem rządu po księciu Lwowie został Aleksander Kiereński. Oddziałom rządowym udało się stłumić kolejne manifestację z lipca 1917 roku. Armia było niechętna premierowi Kiereńskiemu. Rząd nie panował nad sytuacją mimo udzielonych mu szerokich pomocników. Dopiero 14 września ogłoszono Rosję republiką.
Tymczasem bolszewicy umacniali się w radach większych miast. Przejęli Piotrogrodzką Radę Robotnicza. Rada powołała Komitet Wojskowo- Rewolucyjny. Powstały oddziały Gwardii Narodowej, będące zbrojnym ramieniem bolszewików. Gwardziści i żołnierze rozpoczęli zajmowanie miejsc w Piotrogrodzie. W nocy z 25 na 26 października 1917 roku zdobyto Pałac Zimowy- siedzibę Rządu Tymczasowego. Przejęcie władzy w Piotrogrodzie przez bolszewików nie oznaczało zajęcia całego imperium. Rosja znalazła się w stanie wojny domowej (1917- 1920) między wojskami kontrrewolucjonistów. Na jej terytorium przybyły interwencyjne wojska francuskie i brytyjskie.
Budowanie podstaw państwa komunistycznego.
Siódmego listopada rozpoczęły się obrady II Ogólnopolskiego zjazdu Rad. Mienszewicy nie wzięli w nim udziału, uznając go za nielegalny. Oczekiwali wyborów parlamentarnych. Ogłoszono dwa dekrety; o pokoju i ziemi. Pierwszy zapowiadał zawarcie pokoju z Niemcami. Dawał bolszewikom poparcie żołnierzy. Drugi wprowadzał pełną nacjonalizacje ziem. Zjazd wybrał Radę Komisarzy Ludowych- rząd kierowany przez Lenina. Wybory do parlamentu odbyły się 12 listopada 1917 roku, bolszewicy przegrali. Odbyło się tyko jedno posiedzenie Zgromadzenia Narodowego po czym Rada Komisarzy Ludowych rozwiązała je na mocy dekretu. W 1918 roku cześć miast podporządkowała się bolszewikom. Wybuchło powstanie, które krwawo stłumiono.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Historia powszechna
Historia Polski