profil

Historia Wrocławia - Daty

poleca 85% 242 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Historia Wrocławia

Data Wydarzenie
1000 r. Utworzenie biskupstwa wrocławskiego (najstarsza pisana wiadomość o Wrocławiu).
1214 r. W dokumencie Henryka Brodatego pojawia się sołtys Wrocławski Godinus; Wrocław funkcjonuje już zatem jako gmina miejska.
1242 r. Lokacja Wrocławia na prawie niemieckim.
poł. XIII w. Wzmianka o najstarszych murach obronnych wokół miasta.
1261 r. Wrocław otrzymuje prawo magdeburskie i radę miejską.
1274 r. Henryk Prawy nadaje miastu prawo składu, najstarszy tego typu przywilej w Polsce.
1299-1351 r. Budowa nowych murów obronnych.
1335 r. Umiera Henryk VI; Wrocław i księstwo wrocławskie przechodzą pod panowanie czeskie.
1362 r. Najstarsze świadectwo istnienia zegara we Wrocławiu (mistrz kowalski Petzold zobowiązuje się do końca życia doglądać wielki zegar miejski; jego funkcjonowanie na wieży wrocławskiego Ratusza potwierdza umowa, jaką zawarł w roku 1368 mistrz Swelbel z przedstawicielami miasta Opawy).
1387 r. Uruchomienie pierwszych wodociągów miejskich.
1490-1513 r. Wojna celna Wrocławia z Polską.
1523 r. Początek reformacji (pierwsze protestanckie kazanie Jana Hessa w kościele Świętej Marii Magdaleny).
1526 r. Śmierć Ludwika Jagiellończyka w bitwie pod Mohaczem; Wrocław wraz ze Śląskiem przechodzą pod panowanie Habsburgów.
1530 r. Cesarz Karol V zatwierdza posiadane przez miasto przywileje i nadaje nowy herb.
1580 r. Uruchomienie nowego zegara na wieży Ratusza.
1526-1594 r. Budowa fortyfikacji miejskich.
1702 r. Cesarz Leopold I zakłada dwuwydziałowy uniwersytet
(kolegium jezuickie).
1703 r. Pierwsze olejowe latarnie oświetlają Rynek.
1741 r. Wrocław zostaje podniesiony do rangi pruskiego miasta stołecznego, trzeciego obok Królewca i Berlina.
1742 r. Wojny śląskie; początek pruskiego panowania we Wrocławiu i na Śląsku.
1806-1808 r. Zdobycie miasta i pobyt wojsk napoleońskich we Wrocławiu; zburzenie fortyfikacji miejskich.
1809 r. Pierwsze powszechne wybory do samorządu miejskiego.
1811 r. Z połączenia kolegium jezuickiego (Leopoldina) i przeniesionego z Frankfurtu nad Odrą do Wrocławia protestanckiego uniwersytetu (Viadrina) powstaje pięciowydziałowy Uniwersytet Wrocławski (Universitas Litterarum Wratislaviensis).
1821 r. Papież Pius VII podporządkowuje biskupstwo wrocławskie bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.
1840 r. Uruchomienie pierwszej linii omnibusowej.
1842 r. Otwarcie linii kolejowej do Oławy.
1877 r. Ruszają tramwaje konne (zlikwidowane w 1910 r.).
1891 r. W Rynku pojawiają się elektryczne latarnie.
1920 r. Otwarcie konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.
1929 r. Biskupstwo wrocławskie zostaje podniesione do rangi arcybiskupstwa.
IX 1939 r. Z lotniska na Gądowie startują na Polskę niemieckie bombowce.
25 VIII 1944 r. Wrocław zostaje ogłoszony zamkniętą twierdzą (Festung Breslau), w której schronienie znalazło ponad milion osób (stałych mieszkańców i uciekinierów).
19 I 1945 r. Zarządzenie gauleitera Karla Hankego o przymusowej ewakuacji ludności cywilnej.
16 II 1945 r. Wokół miasta zamyka się pierścień wojsk radzieckich.
6 V 1945 r. Podpisanie aktu kapitulacji Festung Breslau.
2 VIII 1945 r. W Poczdamie zapada ostateczna decyzja o przynależności Wrocławia do Polski.
26 VIII 1945 r. Dekretem ministra oświaty powołana zostaje jako jedna uczelnia Uniwersytet i Politechnika, z pierwszym rektorem - prof. Stanisławem Kulczyńskim.
8 IX 1945 r. Przedstawieniem "Halki" rozpoczyna działalność Opera Wrocławska.
15 XI 1945 r. Wykłady Ludwika Hirszfelda i Kazimierza Idaszewskiego inaugurują pierwszy rok akademicki w powojennym Wrocławiu.
21 VII 1946 r. Sprowadzenie do miasta części zbiorów lwowskiego Ossolineum oraz płótna Panoramy Racławickiej.
21 VII 1948 r. Otwarcie Wystawy Ziem Odzyskanych.
25 VIII 1948 r. Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju, w którym uczestniczyli delegaci z 46 krajów.
29 VII 1951 r. Konsekracja odbudowanej ze zniszczeń wojennych katedry św. Jana Chrzciciela.
15 VII 1956 r. Odsłonięcie na wrocławskim Rynku, przywiezionego ze Lwowa, pomnika Aleksandra Fredry.
5 VIII 1963 r. Komunikat o obowiązkowych szczepieniach przeciwko ospie, oficjalnie informujący o wybuchu epidemii tej choroby w mieście.
9-14 VIII 1966 r. I Festiwal Muzyki Oratoryjno-Kantatowej "Wratislavia Cantans".
26 VIII 1980 r. Początek strajku powszechnego, będącego wyrazem poparcia dla strajkujących robotników Wybrzeża.
21 VI 1983 r. Wizyta we Wrocławiu Jana Pawła II, podczas Jego II Pielgrzymki do kraju.
14 VI 1985 r. Otwarcie Panoramy Racławickiej.
27 V 1990 r. Pierwsze powojenne wolne wybory samorządowe, w których wyłoniono 70 osobową Radę Miejską. Przewodniczącym został prof. Stanisław Miękisz, a prezydentem Wrocławia - Bogdan Zdrojewski.
19 VI 1990 r. Rada Miejska przywraca herb Miasta Wrocławia
nadany przez cesarza Karola V.
13 VIII 1991r. Osadzenie hełmów na wieżach katedry św. Jana Chrzciciela..
18 I 1993 r. Otwarcie we Wrocławiu Międzynarodowego Portu Lotniczego.
19 I 1994 r. Pożar w Teatrze Polskim. Straty oszacowano na 100 mld zł.
19 VI 1994 r. Wybory Samorządowe: zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej Wrocław 2000. Prezydentem ponownie został Bogdan Zdrojewski, Przewodniczącym RM - Andrzej Łoś.
9 V 1995 r. Odsłonięcie pomnika Fryderyka Schillera w Parku Szczytnickim.
12-15 XI 1995 r. Obchody 50-lecia Nauki Polskiej na Ziemiach Zachodnich.
28 XII 1995 -
2 I 1996 r. Europejskie Spotkania Młodych Chrześcijan z Taize.
27 III 1996 r. Zakończenie odbudowy Teatru Polskiego.
21 V-1 VI 1997 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny z udziałem papieża Jana Pawła II.
lipiec 1997 r. Powódź tysiąclecia
12 X 1998 r. Wybory samorządowe: utworzenie koalicji UW i AWS. Prezydentem, po raz trzeci, został Bogdan Zdrojewski, Przewodniczącym RM - Jarosław Obremski
1 IX 2001 Prezydentem Wrocławia został Stanisław Huskowski (wybrany przez RM po rezygnacji Bogdana Zdrojewskiego); Przewodniczącą RM została Grażyna upailaTomaszewska
19 XI 2002 Zaprzysiężenie nowego Prezydenta Wrocławia - Rafała DutkiewiczaPodoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: