profil

Św. Augustyn o sobie.

poleca 89% 103 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
św Augustyn

Witam państwa. Nazywam się Aureliusz Augustyn. Urodziłem się w 354r. Jestem filozofem i teologiem. W młodości studiowałem uwielbianą przeze mnie retorykę. W 387r przyjąłem z rąk biskupa Ambrożego chrześcijaństwo, warto dodać, iż jestem gorącym rzecznikiem tej religii dlatego też zostałem duchownym. Obecnie jestem biskupem Hippony i zajmuję się organizacją Kościoła w północnej Afryce. Interesuje się światem, wszystkim co świata dotyczy, pasjonuję się tym. Zajmuje mnie problematyka zła, łaski, przeznaczenia. Uważam, że Bóg jest ośrodkiem myśli filozoficznej, jest on bytem najwyższym. Według mnie jakiekolwiek zło pochodzi jedynie od człowieka, a dobro pochodzi od Boga. Zbawieni mogą być jedynie ci, którzy otrzymali laskę, dlatego tez podzieliłem ludzkość na państwo boże, czyli tych, którzy są wybrani i państwo ziemskie-potępieńców.

Wprowadziłem do doktryny katolicyzmu najważniejsze według mnie wartości.
*Przede wszystkim należy pojmować Boga jako nieskończonego, a świata jako tworu nadprzyrodzonego i dzieła łaski,
*poza tym powinno się widzieć w Bogu przede wszystkim osoby, której istotą jest wola.
*Ponadto trzeba postrzegać marności świata wobec wielkości i nieograniczoności Boga.
równie ważnymi wartościami w życiu są:
*oparcie światopoglądu na zaufaniu do woli Bożej, wierze, miłości i łasce;
*uznanie prawdy za wieczną i niezależną od doświadczenia, będącą darem nadprzyrodzonym dostępnym jednostkom, a nade wszystko Kościołowi, przyjmującą interwencję Boga w jej poznanie i czyniącą celem poznania kontemplacją Boga,
*śmiertelnik powinien uznać, że ciało nie jest złem, gdyż jest dziełem Bożym, ale przyjęcie pożądliwości cielesnej za źródło zła.
*Dla mnie jednak najważniejsza jest wierność zakonowi, Kościołowi i miłości.
Swoje przemyślenia zebrałem m.in. w Wyznaniach, Państwie Bożym, i dziele zatytułowanym O Trójcy.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury