profil

Magnetyzm

drukuj
satysfakcja 55 % 11 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ferromagnetyk- ciało zbudowane z domen magnetycznych, wykazujące silne właściwości magnetyczne. Domeny magnetyczne- bardzo małe obszary stałego namagnesowania. Pole magnetyczne- przestrzeń, w której na umieszczony w niej magnes lub poruszający się ładunek ele. działają siły magnetyczne(wektor indukcji magnetycznej jest styczny do linii pola w danym punkcie). Magnes trwały- ferromagnetyk po uporządkowaniu domen magnetycznych. Namagnesowanie- proces polegający na uporządkowaniu domen magnetycznych w ferromagnetykach.# wokół Ziemi, magnesów i przewodników, przez które płynie prąd elektryczny istnieje pole magnetyczne. Zwrot linii pola magnetycznego zależy od kierunku przepływu prądu. Doświadczenie H. Ch. Oersted- zjawisko istnienia p. mag. ^ Kształt i zwrot linii pola można ustalić za pomocą reguły prawej dłoni. 1C= 1A* 1s . - + . Elektromagnes- zwojnica z umieszczonym wewnątrz niej rdzeniem ze stali miękkiej. Zwojnica przez którą płynie prąd elektryczny, wykazuje właściwości magnetyczne. Jej działanie można wzmocnić przez umieszczenie wewnątrz rdzenia wykonanego ze stali miękkiej. W ten spósób uzyskuje się elektromagnes. Zwiększenie liczby zwojów zwojnicy lub zwiększenie natężenia prądu również wzmacnia działanie elektromagnesu. Siła elektrodynamiczna( magnetyczne)- siła, która działa na przewodnik, przez który płynie prąd, umieszczony w polu magnetycznym. Wartość siły mag.(elektrodyn.)- zależy od: natężenia prądu, długości przewodnika, właściwości zewnętrznego pola magnetycznego. F=B*I*l ; gdzie F- siła mag., I- natężenie, l- dł. przewodnika, B- indukcja mag. pola. Jedn. indukcji mag. jest tesla(1T). Reguła lewej dłoni- kierunek i zwrot siły elektromag.(elektrodyn.). Silnik elektryczny- maszyna elektryczna przetwarzające energię elektryczną na energię mechaniczną. Silniki elektryczne i mierniki działają w wyniku oddziaływania siły elktrodyn. W silniku oddziałują na siebie pola mag. wirnika i nieruchomego stojana. Najprostszy silnik zbudowany jest z obracającej się cewki, nieruchomych magnesów, komutatora, szczotek oraz źródła napięcia. Reguła Lenza- prąd indukcyjny ma zawsze taki kierunek, że wytworzone przez niego pole mag. przeciwdziała przyczynie, która go wytworzyła(np. hamuje ruch magnesu).T= 1/f B gdzie: T- okres, f- częstotliwość. Indukcja elektromag.

- zjawisko wzbudzania prądu ele. wskutek zmian pola mag. Prąd przemienny- prąd ele. o kierunku zmieniającym się ze stałą częstotliwością, którego wykresem jest sinusoida I=f(t). Prądnica- urządzenie, które energię mech. zamienia na energię ele. Prąd indukcyjny- prąd ele. płynący w zamkniętym obwodzie umieszczonym w zmiennym polu mag. Prą ind. Uzyskany w prądnicy prądu przemiennego jest prądem przemiennym, okresowym, to znaczy, że jego kierunek i natężenie zmieniają się cyklicznie. Uw/Up=nw/np ; Ip/Iw=nw/np. ; Uw/Up= Ip/Iw; Napięcie( U- volt) w uzwojeniu wtórnym jest tyle razy mniejsze/większe od napięcia w uzwojeniu pierwotnym, ile razy liczba zwojów w uzwojeniu wtórnym jest mniejsza/większa od liczby zwojów w uzwojeniu pierwotnym... Transformator- urządzenie służące do przekazywania energii ele. z jednego obwodu prądu przemiennego(przy stałej częstotliwości) do innego obwodu, z jednoczesną zmianą napięcia i natężenia prądu. Najprostszy transformator to dwie cewki nawinięte wokół tego samego rdzenia(wyk. z miękkiego ferromag.). Jedna z cewek jest uzwojeniem pierwotnym, a druga wtórnym. Pole elektromagnetyczne- przenikające się nawzajem zmienne pole mag. i zmienne pole mag. Fale elektromag.- zmiany pola ele. I mag. rozchodzące się w postaci fali w przestrzeni. Burze magnetyczne- gwałtowne zmiany ziemskiego pola mag. wywołane aktywnością słoneczną zmieniającą się co 11 lat. Wokół zmiennego pola ele. powstaje zawsze zmienne pole mag.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:11)

Praca zbudowana tylko z definicji. Ogółnie nie jest aż tak źle, ale wymaga dopracowania.