profil

Kultura starożytnego Rzymu

drukuj
poleca 88% 105 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W czasach cesarstwa Rzym był największym miastem ówczesnego świata. Ściągali do niego ludzie z miast italskich i z prowincji. W czasach republiki i cesarstwa w stolicy skupiło się całe rzymskie życie intelektualne. Rzymianie byli przede wszystkim nastawieni na działania wojskowe i polityczne. Pilnie strzegli wartości zwiążanych z rodziną i tradycyjną moralnością obywatelską. Podczas podbojów Rzymianie zetknęli się z innymi ludami i ich kulturą. W wyniku podboju Grecji i hellenistycznego Wschodu w państwie rzymskim nastąpiły poważne przemiany kulturowe i religijne. Zwycięscy w wojnie Rzymianie szybko ulegli kulturze hellenistycznej. Wpływ Grecji był szczególnie widoczny w dziedzinie wychowania i wykształacenia. W domach arystokratów rzymskich zatrudniano nauczycieli greckich, którzy uczyli młodzież podstaw filozofii i retoryki greckiej. Elity państwa równie biegle posługiwały się greką, jak i łaciną.
Pierwszym poematem łacinskim jest powstałe w III wieku przed Chrystusem tłumaczenie Odysei, a następne pokolenia poetów w swej twórczości wykorzystywały greckie miary wierszowe. Literatura rzymska osiągnęła swój szczyt swego rozwoju w I wieku przed Chrystusem. Ponieważ w szkołach czytano przede wszystkim twórców z tego okresu, uznano że działa pisarzy działających w tym czasie są klasycznym wzorem poprawnego języka łacińskiego. Pod koniec republiki działał wybitny polityk, a zarazem znakomity mówca i pisarz, Marek Cyceron. Jego przemówienia sądowe i polityczne, pisma dotyczące zasad sztuki retorycznej, a także dialogi filozoficzneprzez wieli były czytane jako podstawroweźródlo wiedzy o tych dziedzinach. Czasy Augusta sa okresem szczególnie intensywnego rozwoju kultury rzymskiej. W kręgu arystów skupionych wokół przyjaciela Augusta, Mecenasa, powstają najwybitniejsze dzieła literatury łacińskiej. Wergiliusz tworzy wówczas łacińską epoeję narodową- Eneidę. Przedstawia ona dzieje Eneasza, bohatera spod Troi, który po jej upadku wyrusza w długą podróż zakończeniem osiedleniem się w Lacjum. Innym wielkim twórcą jest Horacy. Jego wiersze stały się wzorem dla wielu poetów cywilizacji zachodniej, m.in. dla Jana Kochanowskiego. Jego słowa: carpie diem, co znaczy chwytaj dzień, są używne do dziś. Historyk Liwiusz spisał ,,Historię Rzymu od założenia miasta,,.
Niezwykle ważnym wkładem kultury starożytnego Rzymu w dalszy rozwój cywilizacji zachodniej jest stworzenie pojęcia prawa jako dziedziny niezależnej od polityki. U początków rzymskiego prawa leży zbiór spisany w V wieku przed Chrystusem na dwunastu tablicach (prawo XII tablic).
W architekturze rzymskiej, począwszy od II wieku przed Chrystusem zaczętoużywać betonu i cegły, co umożliwiło zastosowanie łuku i budowę kopuł. Obok Forum Romanum cesarze zaczęli wznosić inne place, starannie zaprojektowane. Bazyliki były zadaszonymi halami, które służyły wszelkim spawom sądowym, urzędowym i handlowym. W całym mieście wznoszono termy, czyli łaźnie. Oprócz tego, że dawały mieszkańcom możliwość uprawiania sportów i umycia się, stały się miejscem dyskusji filozoficznych, recytacji poezji i spotkań towarzyskich.
Lud rzymski domagał się ,,chleba i igrzysk,,.W amfiteatrach często organizowano walki gladiatorów a także uzbrojonych niewolników i dzikich zwierząt. Gladiatorzy walczyli ze sobą aż do śmierci jednego z nich. Powalony na ziemię zawodnik mógł prosić widzów o łaskę. Jeżeli jego sposób walki podobał się tłumowi, ten zezwalał na ocalenie mu życia. Jeśli pokonany nie zyskał sympatii widzów, dobijano go. W cyrkach rozgrywano wyścigi zaprzęgów konnych. Na trybunie zasiadał także cesarz. Takie rozrywki budziły wielkie emocje.
Ubodzy mieszkańcy miasta otrzymywali co miesiąc bezpłatnie chleb (lub zboże) a później także mięso, wino i oliwę. Był to przywilej, który przysługiwał tylko obywatelom rzymskim. Innym sposobem zdobycia przez ubogiego obywatela dodatkowych środków było udzielenie poparcia bogatemu obywatelowi na zgromadzeniach ludowych.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy