profil

Metody prezentacji zjawisk i danych na mapie

poleca 85% 120 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

METODY JAKOŚCIOWE polegają na umiejscowieniu danego zjawiska na mapie. Służą temu między innymi:
SYMBOLE:
- figury geometryczne
- litery
- obrazki
ZASIĘG:
- linie ciągłe i przerywane
- barwne plamy lub zakreskowanie
- napisy lub powtarzające się znaki

METODY ILOŚCIOWE polegają na przedstawieniu intensywności danego zjawiska na mapie. Służą temu między innymi:

IZOLINIE - łączą na mapie punkty o takiej samej wartości
KARTOGRAMY - przedstawiają intensywność zjawiska na określonym obszarze
KARTODIAGRAMY - przedstawiają wielkość i rozmieszczenie zjawiska za pomocą diagramu


DIAGRAMY

Przedstawiają dane liczbowe za pomocą różnej wielkości figur geometrycznych lub podziału jednej figury. DIAGRAMY PROSTE przedstawiają wielkość jednego zjawiska. DIAGRAMY STRUKTURALNE przedstawiają zjawiska złożone za pomocą udziałów procentowych


WYKRESY

Przedstawiają zmiany danych liczbowych w czasie lub wartości danych liczbowych na danym obszarze. Mogą mieć postać wykresów słupkowych, liniowych lub złożonych

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy