profil

Transport samochodowy

poleca 85% 795 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Transport samochodowy: najpowszechniejszym sposobem przewozu obóz i towarów i jest obecnie transport samochodowy.
Obejmuje on przewozy:
- samochodami osobowymi,
- ciężarówkami,
- autobusami,
- trolejbusami.

Rozwój transportu samochodowego rozpoczął się w dziewiętnastym wieku wraz z opracowaniem metody rafinacji ropy naftowej i wynalezieniem wysokoprężnego silnika Diesla. Transport ten ma duże znacznie na krótkich i średnich odległościach i odgrywa bardzo ważną rolę w przewozie pasażerów oraz szybko psujących się towarów (na przykład żywności).

Jego sprawne funkcjonowanie wymaga rozbudowanej sieci dróg szybkiego ruchu. Najdłuższą na świecie sieć autostrad posiadają Stany zjednoczone - łącznie około 94 tysiące kilometrów. Pierwsze miejsce na świecie pod względem gęstości sieci dróg zajmuje Japonia. Na jej 100 kilometrów kwadratowych powierzchni przypada tam ponad 300 kilometrów dróg.

Transport kolejowy:
W przewozie o dużej masie i na znaczne odległości ważna rolę odgrywa transport kolejowy. Wykorzystuje się go głównie do przewozu towarów masowych, takich jak węgiel, rudy metali czy zboża. Najgęstsza siec linii kolejowych mają wysoko rozwinięte państwa Europy Zachodniej. Natomiast w niektórych krajach Afryki i Azji siec kolejowa jest bardzo rzadka lub w ogóle nie istnieje. w przewozach warunkiem konkurencyjności kolei w stosunku do transportu samochodowego jest szybkość, bezpieczeństwo i wygoda. W tej dziedzinie od ponad dwudziesty lat przodują: Japonia, Chiny, Francja, Niemcy i Włochy. Na przykład we Francji kursuje około 400 składów superszybkich pociągów TGV(Train a Grande Vitesse), osiągających prędkość około 300 kilometrów na godzinę.

Transport morski
Podstawową wymiany handlowej między krajami jest transport morski. Jego udział w międzynarodowych przewozach towarów wynosi 70 procent. Ponad połowę towarów przewożonych w ten sposób stanowią ropa naftowa i produkty ropopochodne. Główne szlaki statków handlowych prowadza z rejonu Zatoki Perskiej do Ameryki Północnej i zachodniej Europy. NA wielu szlakach żeglugę skracają kanały morskie, między innymi Kanał Sueski i Kanał Panamski. Warunkiem rozwoju tego transportu sa porty morskie, w których można przeładować i składować towary. Największe porty znajdują się na południowym wybrzeżu Ameryki Północnej (Houston, Nowy Orlean), w Europie Zachodniej (Rotterdam, Hamburg)i Azji Wschodniej (Singapur, Nagoja, Jokohama). W krajach położonych na wyspach (miedzy innymi w Japonii i na Filipinach ) oraz tych, które maja długą linię brzegową (na przykład Brazylia oraz Chile), funkcjonuje żegluga kabotażowa. Odbywa się ona po wodach przybrzeżnych między portami należącymi do jednego państwa.

Transport wodny śródlądowy
Jednym z najstarszych i jednocześnie najtańszych rodzajów transport jest transport wodny śródlądowy (żegluga śródlądowa). Odbywa się on po rzekach oraz jeziorach i dotyczy głównie ładunków o dużej masie i objętości. Rola przewozów pasażerskich ogranicza się przede wszystkim do turystyki lub transporty kolejowego (promy kursujące pomiędzy dwoma brzegami rzeki ). Żegluga śródlądowa jest uzależniona od warunków naturalnych miedzy innymi charakteru przepływów rzeki, wahań stanu wód czy przeszkód występujących w rzece, na przykład wodospad. aby zwiększyć jej wydajność, buduje się kanały, sztuczne zbiorniki, śluzy i pochylnie.

Transport wodny śródlądowy jest szczególnie rozwinięty w Ameryce Północnej, w dorzeczu Missisipi i na Rzece Świętego Wawrzyńca, a także w Europie Zachodniej (dorzecze Renu ), Chinach (dorzecze Jangcy) oraz Rosji (dorzecze Wołgi).

Transport lotniczy – najnowocześniejszy i najszybciej rozwijający się rodzaj transportu jest transport lotniczy. wymaga on znacznych nakładów na rozwój infrastruktury, dlatego duże znaczenie ma w krajach wysoko rozwiniętych. Największą rolę odgrywa w nim przewóz pasażerów, zwłaszcza międzykontynentalny (główne szlaki łączące Europe z Ameryką Północną, Bliskim i Dalekim Wschodem oraz Australią , a także Stany Zjednoczone z Ameryką łacińska i Japonia ). W ostatnim czasie, głownie na terenie Europy rozwinęła się sieć połączeń realizowanych przez tak zwanych tanich przewoźników.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata