profil

Rozwój Turystyki w świecie

poleca 83% 708 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rozwój Turystyki w świecie . Potrzeba poznawania odległych kultur oraz poszerzenia się i kształtowała i nasilała wraz z rozwojem cywilizacyjnym . Postęp technologiczny między innymi pojawianie się coraz nowocześniejszych środków transportu sprawił , że wyjazdy turystyczne cieszą się coraz większa popularnością . Rozwój turystyki . Turystyka obejmuje wyjazdy poza miejsca zamieszkania , głównie w celach wypoczynkowych , oraz działania osób zatrudnionych przy obsłudze ruchu turystycznego . Obecnie jest ona jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów usług , mających bardzo duże znaczenie dla gospodarki poszczególnych miast , krajów oraz regionów. Na skalę masową zaczęła rozwijać się jednak dopiero w drugiej połowie dwudziestego wieku . Jeszcze w 1950 roku w międzynarodowym ruchu turystycznym uczestniczyło około 30milionów ludzi. W 2009 roku wartość ta wzrosła do ponad 880 milionów. Na ożywienie ruchu turystycznych od pracy w ostatnich kilkudziesięciu latach wpłynęło wiele czynników. Do najważniejszych z nich nalezą : * wzrost zamożności obywateli niektórych państw , * wydłużenie czasu wolnego (miedzy innymi wolne soboty , dłuższe urlopy), *rozwój transportu (wzrost szybkości i komfortu), * ograniczenie formalności związanych z podróżami do innych krajów (na przykład otwarcie granic w obrębie Unii Europejskiej, wprowadzenie euro ), wzrost poziomu wykształcenia ludności (na przykład poszerzenie wiedzy o świecie , lepsza znajomość języków). Wielkość międzynarodowego ruchu turystycznego w pewnych okresach może się znacznie zmniejszyć Dzieje się tak między innymi z powodu niestabilnej sytuacji politycznej (na przykład zamieszki w Egipcie) czy problemów finansowych danego kraju (na przykład kryzys gospodarczy )Rodzaje Turystyki . Istnieje wiele klasyfikacji turystyki . Złożoność tego zagadnienia powoduje jednak , ze każda z nich odnosi się tylko do konkretnego czynnika, na przykład środki transportu , miejsca zakwaterowania czy czasu wyjazdu. W geografii najczęściej stosowanym kryterium podziału jest główny cel turystykę . Na tej podstawie wyróżnia się zwykle turystykę : * poznawczą , polegającą na zwiedzaniu miejsc i obiektów oraz poszerzaniu wiedzy, * religijną , której istotą jest odwiedzanie miejsc kultu religijnego , * wypoczynkową , obejmującą na wyjazdy rekreacyjne , * zdrowotną , która obejmuje wyjazdy do uzdrowisk w celu polepszenia stanu zdrowia , * biznesowa , czyli szkolenia połączone z wypoczynkiem w gronie współpracowników lub partnerów w interesach, Szczególny rodzaj wypoczynku stanowi turystyka kwalifikowana, będąca jedną z aktywnych form spędzania wolnego czasu. Wymaga ona od turysty między innymi odpowiedniej kondycji , określonych umiejętności i – najczęściej – specjalistycznego sprzętu . Zalicza się do niej między innymi żeglarstwo , nurkowanie , wspinaczkę wysokogórską i narciarstwo. Często wyróżnia się również turystykę krajowa , obejmująca wyjazdy turystów w obrębie własnego kraju , oraz zagraniczną . atrakcyjność turystyczna . O liczbie przyjazdów do określonego państwa czy regionu w dużej mierze decyduje ich atrakcyjność turystyczna. Składają się na nią walory turystyczne oraz infrastruktura turystyczna. Dużym zainteresowaniem turystów cieszą się zwłaszcza miejsca , w których oba te czynniki sa dobrze rozwinięte. Walory turystyczne to wyjątkowo atrakcyjne dla przyjezdnych elementy środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego . Dzielą się one na : * walory przyrodnicze , do których zaliczamy między innymi rzeźbę terenu , klimat , zbiorniki i cieki wodne , stopień czystości środowiska naturalnego , obszary chronione , obiekty naturalne (na przykład jaskinie ), * walory poza przyrodnicze , na przykład zabytki , muzea , imprezy kulturowe , miejsca kultu religijnego , centra handlowe . Ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności danego obszaru jest dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna. Zachętę dla odwiedzających stanowią : zróżnicowana baza noclegowa (na przykład hotele , pensjonaty , kempingi) obiekty gastronomiczne (na przykład restauracje czy bary) i sportowo rekreacyjne (na przykład baseny , stoki narciarskie).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty