profil

Geneza II Wojny Światowej

poleca 85% 119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W marcu 1939 roku Hitler naruszając postanowienia traktatu monachijskiego , wysłał swoje wojska do Pragi i zlikwidował resztki Czechosłowacji. Na jej miejscu powstały uzależnione od Niemic Protektorat Czech i Moraw oraz teoretycznie niepodległe Państwo Słowackie . w ten sposób Niemcy nie tylko bezkrwawo zdobyły kolejne terytoria , ale także przyjęły kontrole nad bardzo dobrze rozwiniętym czeskim przemysłem zbrojeniowym. W tym samym miesiącu Hitler zmusił Litwę do odstąpienia Kłajpedy , a Rumunię do zawarcia układu handlowego, który gwarantował niemieckiemu przemysłowi i siłom zbrojnym stałe dostawy ropy z zagłębia w Ploeszti. Tym samym Niemcy zapewnili sobie dogodne warunki do zbrojeniowej rozprawy z Polską , jednak działania Hitlera skłoniły rząd Wielkiej Brytanii i Francji do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków. Dnia 31 marca premier Neville Chamberlain udzielił Polsce jednostronnych gwarancji na wypadek agresji niemieckiej . Tydzień później w Londynie polski minister spraw zagranicznych Józef Beck podpisał protokół o dwustronnych gwarancjach polsko- brytyjskich. A 13 kwietnia pod naciskiem Brytyjczyków gwarancji Polsce udzielili również Francuzi. Podobne gesty Londyn i Paryż uczyniły również wobec Rumunii i Grecji. Hitler na wieść o zbliżeniu polsko-brytyjskim zareagował podpisaniem 11 kwietnia dyrektywy do Fall Weis (Plan Biały) , w której znalazły się założenia ataku na Polskę. Pod koniec mieniąca Fuhrer w specjalnym w specjalnym wystąpieniu w Reichstagu wypowiedział polsko-niemiecką deklaracje o niestosowaniu przemocy . Rząd polski zdawał sobie jednak sprawę , ze w nadchodzącym starciu zwycięstwo będzie zależało od postawy zachodnich sojuszników . Wbrew oficjalnej propagandzie , utwierdzającej społeczeństwo polskie w przekonaniu o sile i godności do walki , Naczelny Wódz marszałek Edward Śmigły-Rydz nie miał wątpliwości , że w starciu z armią niemiecką Wojsko Polskie może ulec . Dlatego jeszcze w maju ustalono z naczelnym dowództwem francuskim sposoby działania sprzymierzenia na wypadek ataku niemieckiego. Przewidywano , że pierwsze operacje Francuzi podejmą już trzeciego dnia konfliktu , a generalna ofensywa ruszy na Niemcy dwa tygodnie po przystąpieniu Francji do wojny. Pakt Ribbentrop-Mołotow. W obliczu nadciągającego konfliktu wzrastała rola Związku Socjalistycznego Republik Radzieckich. , Francuzi i Brytyjczycy byli gotowi zawrzeć sojusz ze Stalinem , byleby tylko Armia Czerwona udzieliła wsparcia broniącym swej niepodległości Polakom i Rumunom. Paryż i Londyn nie miały jednak zbyt wiele do zaoferowania Stalinowi , a poza tym Polacy i Rumuni zdecydowanie odmówili Rosjanom zgody na wprowadzenie w swoje granice wojsk radzieckich , gdyż obawiali się utarty suwerenności . Dla demokracji zachodnich nie do przyjęcia było również żądanie Moskwy , aby Armia Czerwona miała prawo chronić kraje nadbałtyckie , nawet jeśli te nie zostaną wciągnięte do wojny . W tej sytuacji Rosjanie zwrócili się ku Niemcom . już wiosną 1939 roku z ich inicjatywy podjęto pierwsze rozmowy o poprawie wzajemnych relacji , a 23 sierpnia 13939 roku – na trzy dni rzez wyznaczonym przez Hitlera terminem ataku na Polskę – do Moskwy udał się niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop . Hitler gotów był zaoferować Stalinowi akt w zamian za zapewnienie , że Rosjanie nie staną w obronie Rzeczpospolitej . w nocy podpisano na Kremlu niemiecko-radziecki układ o nieagresji , nazywany od nazwiska jego sygnatariuszy paktem Ribbentrop-Mołotów. Obie strony deklarowały w nim powstrzymanie się od aktów zbrojnych skierowanych przeciwko drugiej stronie , gwarantowały wzajemna neutralność w razie konfliktu z państwem trzecim oraz nie przystępowanie do układów sojuszniczy wymierzonych w drugiego z sygnatariuszy. Ponadto w tajnym protokole dzieliły się strefami wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Pakt Ribbentrop-Mołotow dawał Hitlerowi wolną rękę w kwestii rozpoczęcia agresji na Rzeczpospolitą oraz gwarantował mu wsparcie radzieckie w tej wojnie . Hitler wiedział już , ze wojna z Polakami będzie szybka i zwycięska . Jednak w ostatniej chwili cofnął wydany już rozkaz ataku .

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata